اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه 21 دی 94

سه شنبه ، 22 دی 1394 ، 09:45

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

بانک ایران زمین
براساس اطلاعات منتشره ؛ بانک در سه ماهه منتهی به 31/03/94 ؛ با سرمایه ای معادل ٤،٠٠٠ میلیارد ریال مبلغ (158) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده است.این در حالی است که در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به 29/12/94 داشته سود هر سهم خود را معادل 80 ریال اعلام نموده است.

نکات مهم :
•    مجموع درآمدهای مشاع طی دوره سه ماهه ابتدایی سال بالغ بر 3,579 میلیارد ریال بوده و 16 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.این رقم نسبت به مشابه سال قبل از آن 107 درصد افزایش را نشان می دهد.در نمودار زیر درآمدهای مشاع به تفکیک برای دوره سه ماهه در مقایسه با بودجه و دوره مشابه سال گذشته آورده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


همانطور که مشاهده میشود سود تسهیلات اعطایی با پوشش 19 درصدی بودجه به مبلغ 1,383میلیارد ریال و سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با پوشش 15 درصدی بودجه به مبلغ 2,195 میلیارد ریال محقق شده است.نکته حائز اهمیت این است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های شرکت در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه نخست سال 93 رشد 517 درصدی را  تجربه کرده است .

•    برآورد مبلغ 3,076 میلیارد ریال سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری در دوره سه ماهه نهایتا سهم بانک از درآمدهای مشاع را به مبلغ 502 میلیارد ریال رسانده و 18.5 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 131 درصد رشد  را نشان می دهد.

•    مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک نیز طی دوره سه ماهه بالغ بر 40 میلیارد ریال بوده و 8 درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.در نمودار زیر درآمدهای غیر مشاع به تفکیک در مقایسه با بودجه و سه ماهه سال گذشته نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


درآمد کارمزد با پوشش 11 درصدی بودجه بالغ بر 35 میلیارد ریال و سایر درآمدها با پوشش 2.5 درصدی بودجه بالغ بر 4 میلیارد ریال محاسبه شده است.کاهش شدید درآمد حاصل از کارمزد شرکت در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه نخست سال 93 نشان از عدم موفقیت شرکت در انجام فعالیت عملیاتی خود در مدت مذکور میباشد.

•    درنهایت شناسایی مبلغ1,174 میلیارد ریال هزینه و پوشش 41 درصدی مبلغ بودجه ؛ منجر به محاسبه مبلغ 632 میلیارد ریال زیان خالص برای بانک طی دوره سه ماهه گردیده است.در نمودار زیر هزینه ها به تفکیک درمقایسه با بودجه و مشابه سال قبل نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


هزینه های مالی آن با پوشش 91 درصدی بالغ بر 847 میلیارد ریال محاسبه شده است.از نکات دیگرافزایش هزینه اداری و عمومی از مبلغ 199 میلیارد ریال در سه ماهه ٩٣ به مبلغ 285 میلیارد ریال در سه ماهه ٩٤ می باشد .

•    با توجه به اطلاعات ترازنامه ای شرکت در سه ماهه نخست سال 94 آشکار میشود شرکت برای تامین منابع نقدینگی خود به بازار بین بانکی مراجعه کرده است به طوری که بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری در سه ماه نخست سال 94 نسبت به سال 93 رشد660 درصدی داشته و به مبلغ 10,825 میلیارد ریال رسیده است.

•    سایر دارایی های بانک با رشد 15 درصدی نسبت به پایان سال ٩٣ به مبلغ 283 میلیارد ریال رسیده است
•    بانک در پایان دوره سه ماهه سال ٩٤ مبلغ 353 ریال زیان انباشته به ازای هر سهم شناسایی نموده است.

نتیجه گیری :
بانک در دوره سه ماهه ابتدایی سال پوشش مناسبی در درآمدهای مشاع و غیرمشاع خود نداشته و از طرف دیگر با شناسایی 41 درصد هزینه های پیش بینی شده در این دوره که عمده آن را هزینه های مالی تشکیل داده ؛ منجر به شناسایی زیان در پایان دوره سه ماهه گردیده است. کمبود نقدینگی منجر به افزایش هزینه های مالی بانک شده و جمع بندی این موارد نشان از وضعیت نامطلوب این بانک دارد.

تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.

► تحلیل تکنیکال نماد ونفت
تحلیل اختصاصی از بازار بورس 21 دی 94 و پیش بینی بازار فردا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر