اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه 26 دی 94

يكشنبه ، 27 دی 1394 ، 09:12

بانکی دات آی آر: لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها نظرات اختصاصی کارشناسان کارگزاری آبان است و هیچ تضمینی برای سودآور بودن نیست.

بانک دی
شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/٩٤ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل 6,400 میلیارد ریال به مبلغ 251 ریال اعلام نموده است . سود خالص شرکت نسبت به پیش بینی قبل با کاهش24 درصدی همراه بوده است.هم چنین طی دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/٩٤ ؛ حدود 47 درصد این مبلغ را پوشش داده است.

از مهمترین دلایل تعدیل منفی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1) کاهش 3 % سود تسهیلات اعطایی- مشاع
2) کاهش 34 % سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
3) کاهش 54 % درآمد کارمزد
4) افزایش 12% هزینه های اداری و عمومی
5)ا فزایش 84 % هزینه مطالبات مشکوک الوصول

نکات مهم :
مجموع درآمدهای مشاع بانک برای سال 94 در پیش بینی فعلی بالغ بر ۲۴,۵۹۸ میلیارد ریال درنظر گرفته شده که کاهش 13 درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی نشان می دهد همچنین طی دوره 6 ماهه سال جاری 52 درصد این مبلغ پوشش داده شده است .در نمودار زیر درآمدهای مشاع به تفکیک در مقایسه با پیش بینی قبلی ٩٤ نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


سود تسهیلات اعطایی با کاهش  3 درصدی نسبت به پیش بینی قبلی بالغ بر 18,449 میلیارد ریال برآورد شده است.قابل ذکر است که این مبلغ نسبت به سال 93 با افزایش 80 درصدی همراه بوده است. سود دریافتی از تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی در مقایسه با پیش بینی قبلی و  سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


سود حاصل از محل تسهیلات مشارکت مدنی 93% درصد از کل سود تسهیلات اعطایی بانک دی را شامل میشود که در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی تنها 1 % کاهش داشته اما با توجه به وزن بالای آن این کاهش از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بیشترین کاهش سود از محل تسهیلات مضاربه است که در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قدیم با کاهش 91 درصدی همراه بوده است. همچنین وجه التزام تسهیلات اعطایی در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی 74 درصد افزایش یافته است.

سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها  در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش 34 درصدی همراه است و به مبلغ6,149 میلیارد ریال برآورد شده است که طی 6 ماهه سال جاری 24 درصد این مبلغ پوشش داده شده است. سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها  به تفکیک در مقایسه با پیش بینی قبلی و  سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


همانطور که مشاهده میشود سود حاصل از سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش 64 درصدی همراه بوده است.همچنین سود عملکرد سهام شرکت ها در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی برای سال 94 با افزایش 178 درصدی همراه بوده است. قابل ذکر است 98 درصد از سرمایه گذاری بانک در شرکت های غیر بورسی است که عمده آن ناشی از سرمایه گذاری در شرکت "توسعه پشتیبانی دیدار ایرانیان" است به طوری که سود حاصل از عملکرد این شرکت در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی 264 درصد افزایش یافته است .

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری در پیش بینی فعلی مبلغ 24,107 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش9 درصدی همراه بوده است .علت این کاهش را میتوان افت نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت بانک دانست که باعث شده علی رغم افزایش برآورد مانده سپرده های کوتاه مدت در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی، سود علی الحساب مربوط به این سپرده ها کاهش یافته است.

مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک نیز در پیش بینی فعلی بالغ بر 4,145 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش بینی قبلی با افزایش 34 درصدی همراه بوده است. که این افزایش عمدتا به دلیل افزایش درآمد مدیریت دارایی هاست. همچنین درامد کارمزد در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش 54 درصدی همراه است که علت آن کاهش 92 درصدی کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته بوده است همچنین طی دوره شش ماهه نخست سال جاری 48 درصد مبلغ بودجه  درآمد کارمزد پوشش داده شده است.

درنهایت برآورد مبلغ2,903 میلیارد ریال هزینه، منجر به محاسبه مبلغ 1,604میلیارد ریال سود خالص برای بانک در پیش بینی فعلی گردیده است.در نمودار زیر هزینه ها به تفکیک نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 


هزینه های عمومی و اداری در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با افزایش 12 درصدی همراه بوده که در طی دوره شش ماهه 50 درصد آن محقق شده است همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با رشد84 درصدی همراه بوده است قابل ذکر است که این هزینه نسبت به سال 93 با کاهش68 درصدی مواجه شده است.

نتیجه گیری :
بانک در پیش بینی فعلی که برای سال 94 منتشر کرده سهم درآمدهای غیر مشاع را در سودآوری افزایش داده درحالیکه سهم درآمدهای مشاع با کاهش همراه بوده است .این افزایش در سهم درآمد های غیر مشاع حاصل از سایر درآمد ها بوده و غیر عملیاتی میباشد. همچنین افزایش هزینه های عمومی و اداری که بیشترین اثر را در تعدیل منفی شرکت داشته به منظور افزایش فعالیت بانک است که موجب شده افزایش 9 درصدی پرسنل شرکت شده است. در بخش درآمدهای سرمایه گذاری نیز افت قابل ملاحظه ای در سود حاصل از سپرده گذاری در بانک های داخلی مشاهده می شود که جزئیات دقیق آن مشخص نیست. 


تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت کارگزاری آبان تولید و عرضه می شود.

► تحلیل تکنیکال نماد خپارس
تحلیل اختصاصی از بازار بورس 26 دی 94 و پیش بینی بازار فردا ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر