«کساوه» و «کلوند» پردرآمدترین شرکت‌های کاشی و سرامیکی بازار سرمایه

چهارشنبه ، 28 فروردين 1398 ، 14:43

 

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از با اقتصاد، صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) در سال ۹۷ در گروه کاشی و سرامیک بیشترین مبلغ فروش را داشته است.

این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۷ مبلغ ۱۸۸ میلیارد تومان فروش داسته است.

صنابع کاشی و سرامیک الوند با فروش ۱۶۱ میلیارد تومانی بعد از کساوه قرار دارد.

در انتهای این لیست، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ قرار دارد که ۲۱ میلیارد تومان فروش داشته است.

مقایسه درآمد شرکت‌های گروه کاشی سرامیک در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش درآمد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ متعلق به کساوه می‌باشد.

درآمد این شرکت از ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ با افزایش ۶۹ میلیارد تومانی به ۱۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.

در کنار کساوه که بیشترین میزان افزایش درآمد را داشته است، کحافظ بیشترین درصد افزایش درآمد را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است.

درآمد کحافظ از شش میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۲۲۸ درصدی (معادل ۱۴ میلیارد تومان) به ۲۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

درآمد کساوه در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد ۵۷ درصدی داشته است.

افزایش درآمد کساوه به دلیل افزایش تعداد فروش محصولات و افزایش نرخ فروش محصولات کساوه بوده است.

افزایش مبلغ فروش کاشی دیوار بیشترین اثر را بر رشد درآمد کساوه داشته است.

درآمد حاصل از فروش کاشی دیوار در سال ۹۶ مبلغ ۹۱ میلیارد تومان بوده است که با رشد ۵۴ درصدی (معادل ۴۹ میلیارد تومان) به مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

شرکت کاشی و سرامیک الوند در سال ۹۷ مبلغ ۱۶۱ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به سال گذشته رشد ۳۴ درصدی داشته است.

رشد درآمد کلوند به دلیل رشد ۳۳ درصدی محصولات شرکت بوده است و مقدار فروش شرکت کمتر از یگ درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از کاشی پرسلان بیشترین تاثیر را بر درآمد شرکت داشته است چرا که درآمد حاصل از کاشی پرسلان کلوند در سال ۹۷ رشد ۴۳ درصدی (معادل ۱۸ میلیارد تومان) داشته است.

کپارس در سال ۹۷ مبلغ ۹۸ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به سال ۹۶ رشد ۷۲ درصدی داشته است.

مقدار فروش شرکت نزدیک به ۲۰ درصد و میانگین نرخ فروش محصولات بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که در نهایت منجر به افزایش ۴۱ میلیارد تومانی درآمد شرکت شده است.

مبلغ فروش انواع کاشی دیواری و پرسلانی کپارس در سال ۹۷ محسوس بوده اما از نظر مقداری رشد درامد حاصل از انواع کاشی دیواری با افزایش ۲۴ میلیارد تومانی اثر بیشتری بر افزایش درآمد شکپارس داشته است.

کسعدی بعد از کلوند بیشترین درصد افزایش درآمد را در گروه کاشی و سرامیک به خود اختصاص داده است.

درآمد این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نزدیک به ۱۴۰ درصد رشد داشته است.

بررسی محصولات شرکت نشان می‌دهد افزایش در نرخ فروش کاشی کف در سال ۹۷ و افزایش مقدار فروش آن موجب افزایش درآمد کسعدی شده است.

مبلغ فروش کاشی کف در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

مقدار فروش محصولات کترام در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۷ درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۰ درصدی داشته است که در مجموع موجب افزایش ۶۵ درصدی (معادل ۲۲ میلیارد تومان) درآمد شرکت شده است.

محصولات شرکت متنوع می‌باشد اما محصول لعابدار (سایز ۱۲۰*۶۰) و لعابدار (سایز ۶۰*۶۰) از سهم بالایی در مبلغ فروش شرکت برخوردار می‌باشند.

۱۷ میلیارد دلار از افزایش ۲۲ میلیارد تومانی درآمد شرکت را افزایش محصول لعابدار (سایز ۶۰*۱۲۰) تشکیل داده است.

کاشی و سرامیک حافظ بیشترین درصد افزایش درآمد را در گروه کاشی و سرامیک به خود اختصاص داده است.

درآمد این شرکت از شش میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است که رشد ۲۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مقایسه فروش محصولات شرکت در سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد در هر چهار محصول شرکت شاهد افزایش مبلغ فروش می‌باشیم اما مبلغ افزایش کاشی دیواری بیشترین سهم را در افزایش مبلغ فروش شرکت داشته است.

► بازدهی ۳ درصدی بورس در آخرین هفته فروردین
ثبت رکوردی جدید در بازار اختیار معامله ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر