خبر خوش بانک ملت برای سهامدارانش

سه شنبه ، 11 شهریور 1399 ، 15:33
بانک ملت یکماه پس از افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی، از افزایش سرمایه جدیدش از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها رونمایی کرد.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بانک ملت یکماه پس از مجمع قبلی افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی که داشت، از افزایش سرمایه جدیدش از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها رونمایی کرد.

بر اساس گزارش منتشره در کدال، "وبملت" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۰۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برساند تا در صورت موافقت سازمان بورس و بانک مرکزی به بزرگترین بانک بورسی کشور تبدیل شود.

تأمین مالی این افزایش سرمایه بانک از دو محل سود انباشته و اندوخته تسعیر ارز انجام خواهد شد تا صرف بهبود ساختار مالی شود.


► بانک تجارت به کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها تسهیلات خرید سهام ETF می‌دهد
تعداد کدهای بورسی به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار رسید ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر