بنر

گام مهم بانک تجارت برای افزایش سرمایه جدید

سه شنبه ، 25 آذر 1399 ، 23:14
بانک تجارت گام مهمی در افزایش سرمایه جدید و ۷۶ درصدی برداشت تا همچنان رتبه اول بزرگترین بانک خصوصی شده از لحاظ سرمایه اسمی را حفظ کند.

به گزارش بانکی به نقل از اخباربانک، بانک تجارت که یکی از سه بانک مشمول اصل 44 و دولتی حاضر در بورس ( تابلوی فرعی بازار اول معاملات ) است ، گام مهمی برای افزایش سرمایه جدید و 76 درصدی برداشت تا همچنان رتبه اول بزرگترین بانک خصوصی شده از لحاظ سرمایه اسمی را حفظ کند.

براساس این گزارش ، "وتجارت" در نظر دارد سرمایه بیش از 23.3 هزار میلیارد تومانی را از محل کمتر استفاده شده آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به 41 هزار میلیارد تومان برساند و صرف بهبود ساختار مالی کند.

در این میان ،  سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این بانک در مورد گزارش توجیهی افزایش سرمایه اظهار نظر کرده تا درصورت موافقت سازمان بورس ، زمینه عملی این تصمیم فراهم شود.


► اگر سهام بانک دی دارید بخوانید
چگونه سود سهام عدالت را دریافت کنیم؟ ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر