انتقال ۱۵ شرکت به تابلوی پایه زرد

شنبه ، 13 شهریور 1400 ، 16:10
هپکو، وشهر، ورفاه، خبنیان، وحافظ، گشان، وامین، وپسا،رفاه، قیستو، آبین، کیسون، وسدید، غناب، شلیا نمادهایی بودند که به بازار زرد آمدند اما؛ کهرام، شمواد، وشمال و فاهواز به پایه نارنجی اسباب‌کشی کردند.

به گزارش بانکی به نقل از بورس نیوز، شرکت فرابورس درخصوص تغییر طبقه بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه خبر داد.


بر این اساس، طبقه بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس در قالب تابلو‌های پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز صورت گرفت.


► بررسی نوسانات بازارهای سرمایه پس از پاندمی ویروس کرونا
قلاده‌ای برای مهار بورس ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر