بنر

اخبار بورس

شرکت سود هر سهم سال منتهی به اسفند 93 را با سرمایه 900 میلیارد ریال مبلغ 720 ریال اعلام نموده که نسبت به پیش بینی قبلی حدود 12.8% تعدیل مثبت داشته است. همچنین 9 ماهه حدود 512 ریال معادل 71% آن را پوشش داده است. شرکت سود تلفیقی سال 93 را مبلغ 996 ریال اعلام نموه است.

 
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر