اطلاعیه جدید قوه قضاییه مورخ 1390/10/11

يكشنبه ، 11 دی 1390 ، 00:54

اطلاعیه جدید قوه قضاییه مورخ 1390/10/11

با سلام به داوطلبان و شركت كنندگان گرامي در آزمون قوه قضائيه موارد زير را به اطلاع ميرساند:

1- اسامي قبول شدگان آزمون به دادگستري استانها ابلاغ شده است تا دادگستري هر استان از آنان براي مصاحبه دعوت نمايد.

2- همانطوركه در اطلاعيه هاي قبلي اعلام شد، در صورت انصراف پذيرفته شدگان در آزمون و ياعدم موفقيت در مصاحبه از افراد ذخيره واجد شرايط به ترتيب بالاترين نمره دعوت بعمل خواهدآمد. همچنين براي شهرهائي كه داوطلب يا شركت كننده واجد شرايط ندارند براي تكميل ظرفيت از ذخيره هاي واجد شرايط دعوت بعمل خواهدآمد.

3- داوطلباني كه به نتيجه آزمون اعتراض دارند مي توانند حداكثر تا تاريخ 18/10/90 اعتراض خود را كتباً و با ذكر نمودن علت و مورد اعتراض، به دادگستري استان مربوط با پست سفارشي ارسال نمايند. دادگستري استان ذيربط اعتراض را رسيدگي و به داوطلب نتيجه را اعلام خواهدنمود.
به اعتراضاتي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهدشد.

4- در اين آزمون نزديك به 26000 نفر شركت نمودند كه ظرفيت جذب امسال حدود 3200 نفر خواهدبود.
لذا عدم موفقيت در آزموني كه بيش از 8 برابر نياز شركت كننده داشته نبايد موجب نااميدي عزيزاني كه در اين آزمون امتياز لازم را كسب نكرده اند، بشود.

اميدواريم شركت كنندگان ارجمند كه سرمايه هاي ارزشمند كشور اسلامي هستند بتوانند در آزمون يا فرصتهاي شغلي ديگر جاي مناسب خود را بيابند.
باتوجه به اينكه اين آخرين اطلاعيه اي است كه از سوي مديريت آزمون صادر مي شود، همگان را بخداي متعال سپرده موفقيت همه شما را آرزومنديم.

مدير آزمون

► استخدام شركت معتبر بازرگاني در زمينه مواد پليمر و شيميايي در تهران(تا 22 دی 90)
پایان سال و ترس تمدید قرارداد,باترس بیکاری چه کنیم؟ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر