چگونگي محاسبه تعرفه‌هاي تلفن ثابت در كشور

شنبه ، 6 اسفند 1390 ، 16:03

 

نرخ يك دقيقه مكالمه تلفن ثابت در شهري از ساعت هشت تا ساعت 13، 19.6 ريال از ساعت 13 تا 21، 16.70 ريال، از ساعت 21 تا هشت به ميزان 13.80 و در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در تمام ساعات 13.86 ريال اعلام شده است.

 

نرخ يك دقيقه مكالمه بين‌شهري تلفن‌هاي ثابت براساس مسافت مستقيم به كيلومتر است؛ 100 كيلومتر در روز و براي هر دقيقه سه پالس و در شب دو پالس محسوب مي‌شود كه براين اساس در روز براي هر يك دقيقه 134 ريال و در شب 89 ريال خواهد بود.

هم‌چنين از 100 تا 400 كيلومتر در روز تعداد پالس در دقيقه شش پالس و در شب چهار پالس مي‌شود. از 400 تا 700 كيلومتر در روز 12 پالس و در شب شش پالس و مسافت بيش‌تر از 700 كيلومتر در روز و در هر دقيقه 16 پالس و در شب هشت پالس محاسبه مي‌شود.

ساعات روز از هشت تا 21 و ساعات شب از 21 تا هشت محاسبه مي‌شود؛ از مسافت 100 تا 400 كيلومتر در روز هم 268 ريال و در شب 179 ريال است. از 400 تا 700 كيلومتر در روز 536 ريال و در شب 268 ريال و بيش‌تر از 700 كيلومتر در روز 715 ريال و در شب 358 ريال است.

نرخ مكالمات روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي برابر تعرفه‌هاي ساعات شب 21 تا هشت خواهد بود.

ایسنا

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► دعوت به همکاری شرکت بهستان رایان
استخدام های استان فارس ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر