بنر

موسسه اعتباری آرمان

چهارشنبه ، 10 اسفند 1390 ، 15:41

سایت موسسه

 

 

رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پایین محلی


تاریخچه موسسه

 به دنبال اطلاعيه تاريخ 8 اسفند 1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و اقدامات وسيع بعمل آمده از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، مرحله اول برنامه ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد به اتمام رسيد و مقرر گرديد تعاوني‌هاي اعتباري تجميع شده و بعنوان مؤسسه مالي اعتباري در شرف تأسيس ادامه فعاليت دهند. بانک مرکزي نيز با استقرار ناظر مقيم بر عملکرد‌ آنان نظارت نمايد که لازم است از زحمات اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و اداره ساماندهي و هماهنگي بانكها و موسسات پولي و غير بانكي بانك مركزي در این خصوص تشکر لازم بعمل آید.
بر اين اساس مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي در اين اطلاعيه مجاز به استفاده از تابلو "مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس تحت نظارت بانک مرکزي" گرديد و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل‌ آن نيز مکلف شدند با تغيير تابلو خود از نام و عناوين جديد استفاده نمايند.
مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي (در شرف تأسيس) از ادغام و انحلال تعاوني هاي اعتبار زير تشكيل شده است:
1. تعاوني اعتبار عام کشاورزان مازندران
2. تعاوني اعتبار وحدت مشهد
3. تعاوني اعتبار الزهرا مشهد
4. تعاوني اعتبار اميدجلين گلستان
5. تعاوني اعتبار بدر توس مشهد
6. تعاوني اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
7. تعاوني اعتبار حسنات اصفهان
8. تعاوني اعتبار پيوند مشهد
طي فراخوان بانك مركزي ج.ا.ا منبعد اين تعاوني‌ها تنها تحت عنوان موسسه مالي و اعتباري فردوسي قادر به ادامه فعاليت خواهند بود.
این مؤسسه در حال حاضر دارای 1850 نفر پرسنل و بیش از 290 شعبه در سراسر کشور می باشد.

► اینترنت افغانستان هشت رتبه بالاتر از ایران است
استخدام های استان فارس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر