بنر

کليات اصلاح نظام پولي تصويب شد

چهارشنبه ، 13 شهریور 1387 ، 10:22

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از تصويب کليات طرح اصلاح نظام پولي کشور در اين کارگروه خبر داد.
"محمدرضا فرزين" در نشستي خبري با بيان اينکه بانک مرکزي کليات طرح اصلاح نظام پولي را به کارگروه تحول اقتصادي ارائه کرد، گفت: در اين کارگروه مقرر شد طرح تفصيلي اصلاح نظام پولي با همکاري کميته هاي تخصصي و بانک مرکزي براي تصويب نهايي ارائه شود.
وي همچنين از تصويب طرح تفصيلي توزيع در کارگروه تحول اقتصادي خبر داد و افزود: وزارت بازرگاني درخصوص طرح توزيع اطلاع رساني کامل خواهد کرد.
فرزين با بيان اينکه مطالعات طرح تحول اقتصادي از نظر ما در نيمه دوم امسال تقريبا نهايي مي شود، تصريح کرد: اجراي طرح منوط به اخذ همه مصوبات لازم در کارگروه تحول اقتصادي و مجلس است.
فرزين درباره آمار اطلاعات جمع آوري شده از فرم هاي اقتصادي خانوار نيز گفت: تا پايان شب گذشته 53 ميليون نفر معادل 75 درصد جمعيت کشور و 14/5 ميليون خانوار که 80 درصد خانوارهاي کشورند فرم اطلاعات اقتصادي را تحويل داده اند.

 

► دادگاه تخصصی بانک ها تشکیل شد
با اعطاي تسهيلات توسط بانك تجارت215 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر