بنر

25 راه موفقیت از زبان امام صادق(ع)

شنبه ، 19 فروردين 1391 ، 07:59

از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمودند:

 

 

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى يافتم.


و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گيرى (مثبت و سازنده) يافتم.


و سنگينى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به يگانگى خدای تعالى و رسالت حضرت محمد (ص) يافتم.


سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در كار خالصانه براى خداى تعالى يافتم.


و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پيش فرستادن ثروت (انفاق) براى خشنودى خدا يافتم.


و شيرينى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترك گناه يافتم.


و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) يافتم.


و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در انديشيدن و گريستن يافتم.


و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه يافتم.


و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب يافتم.


و فضيلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزينه زندگى زن و فرزند يافتم


و دوستى خداى تعالى را جستجو كردم، پس آن را در دشمنى با گنهكاران يافتم.


و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خيرخواهى براى بندگان خدا يافتم.


و آسايش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در كمى ثروت يافتم.


و كارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شكيبايى يافتم.


و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش يافتم.


و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهيزكاری يافتم .


و آسايش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسايى يافتم.


برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى يافتم.


و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى يافتم.


و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه يافتم.


و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت يافتم.


و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن يافتم.


و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخويى يافتم.و خوشنودى خدا تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نيكى به پدر و مادر يافتم.


....................................................................
منبع:

مستدرك الوسائل ، ج 12، ص 173 - 174، ح 13810

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► در قاب تصویر/ چشم انداز شهرهای جهان در شب از نگاه ناسا
استخدام های استان فارس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر