طرح جديد سپرده‌هاي خاص 87 در بانك پاسارگاد

پنجشنبه ، 21 شهریور 1387 ، 09:06
 
به منظور بهره‌مندي هرچه بيشتر سپرده‌گذاران بانك پاسارگاد از نرخ سود ويژه، اين بانك طرح سپرده‌هاي بلندمدت خاص 87 خود را ارائه مي‌دهد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك پاسارگاد، سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خاص 87 از سود بالاتري نسبت به انواع سپرده‌ها، برخوردار خواهند شد. سود اين سپرده‌ها در سررسيد پرداخت خواهد شد و در صورت استرداد مبلغ سپرده‌هاي مذكور قبل از سررسيد نرخ سود آنها بر حسب مدت،‌ معادل نرخ سود سپرده‌هاي متناظر در زمان افتتاح اين گونه سپرده‌ها بدون اعمال هيچ گونه جريمه‌اي است.
ميزان سود سپرده‌هاي خاص 87 براي سپرده‌هاي 3، 6 و 9 ماهه به ترتيب 16/7، 17/5 و 18درصد است. همچنين سود سپرده‌هاي خاص 1، 2 و 3 ساله به ترتيب 18/5، 40/66 و 67/65 درصد سود در سررسيد پرداخت خواهد شد. سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خاص 4 و 5 ساله نيز به ترتيب در سررسيد از 100/04 و 127درصد سود بهره‌مند خواهند شد.
 

► تسهيلات نقدى ازدواج ۲ ميليون تومان مى شود
ارائه خدمات موبايل بانك در بانك اقتصاد نوين ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر