پرداخت 5 میلیون تومان وام با سفته

چهارشنبه ، 3 مهر 1387 ، 08:34
 مديرعامل صندوق تعاون كشور از پرداخت تسهيلات مسكن مهر در برخي از مناطق كشور و شهرك‌هاي محدوده تهران خبر داد و اظهار داشت: 5 ميليون تومان وام با سفته پرداخت مي‌كنيم.
پرداخت تسهيلات صندوق تعاون زماني به طور كامل محقق مي‌شود كه پروژه‌ها شروع شود و با توجه به آنكه هم اكنون در مرحله آماده‌سازي هستيم، هر قدر كه كار آماده سازي زمين‌ها سريع تر انجام شود،‌ پرداخت تسهيلات مسكن به همان نسبت آغاز خواهد شد.
ماشاءا... عظيمي، مديرعامل صندوق تعاون كشور، به ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر پرداخت تسهيلات مسكن مهر در برخي مناطق شروع شده و در ماه‌هاي آينده سرعت بيشتري خواهد گرفت.
وي افزود: اخيرا در بعضي از شهرك‌هاي محدوده تهران كار پرداخت تسهيلات شروع شده و صندوق تعاون با سفته حداكثر تا پنج ميليون تومان وام را در راستاي تقويت آورده‌ متقاضيان پرداخت مي‌كند. عظيمي ادامه داد: كساني كه حداقل دو تا سه ميليون تومان آورده در صندوق سپرده‌گذاري كرده‌ باشند، به همراه آورده‌ خود، ‌مبلغي به عنوان وام از سوي صندوق تعاون دريافت مي‌كنند.
 

► بررسی تجربه حذف صفر در کشور های دیگر ...
طرحی نو در جلوگیری از نقد شدن چک های مفقودی یا ربوده شده ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر