بنر

انتقال بدون محدودیت وجه از بانک ملی به همه بانک ها

دوشنبه ، 8 مهر 1387 ، 09:17
 
 
بانك ملى با اجراى سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) امكان انتقال وجه از حساب بانك ملى به حساب ساير بانك هاى عضو شتاب را فراهم كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، در اين سيستم مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حساب هاى مورد نظر در ساير بانك ها، نياز به داشتن حساب در بانك هاى مقصد را ندارند و مى توانند از طريق حساب خود در بانك ملى، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند. بر همين اساس، مشتريان لازم است براى انجام انتقال وجه، با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملى، فرم تقاضاى انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل كنند. به اين ترتيب مشتريان با يك بار مراجعه به شعبه بانك خود، مى توانند عمليات نقل و انتقال وجه را انجام داده و ديگر نيازى به داشتن حساب شخصى در بانك مقصد و يا مراجعه به بانك مقصد به همراه وجه نقد، ايران چك و چك رمزدار ندارند.

► اولویت نخست بانک مرکزی
تورم 30 درصدی طرح تحول اقتصادی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر