تا سال 2020 هم خانه ها هوشمند نمی شوند!

دوشنبه ، 12 تیر 1391 ، 13:36

براساس آنچه اکنون در فیلم ها می بینیم و در کتاب ها می خوانیم آینده بشریت اینچنین است: خانه ای با وسایل ارتباطی لمسی چندمنظوره، دستگاه های سخنگو، ساختمان هایی که با هم فعل و انفعال دارند و خودروهای بدون سرنشین.

به گزارش بانکی دات آی آر، پیش بینی فیلم ها و کتاب های امروزی این است که تا سال 2020 تکنولوژی با اقتدار زندگی ما را به تسخیر خود در می آورد، هر چند پیش بینی کارشناسان با فیلم ها و کتاب ها قدری متفاوت است.

لوازم و ابزار هوشمند وسایل حساس به حرکات انسان و ربات هایی که برای کمک به آدم ها ساخته می شوند، هستند و بازهم خواهند آمد، اما سوال اصلی اینجاست که آیا بازارها روزی از وسایلی اشباع می شوند که سراسر تکنولوژی هستند و بس؟

پاسخ این سوال به احتمال قوی منفی است چراکه به اعتقاد کارشناسان مردم حتی در سال 2020 هم تمایل به داشتن همین زندگی معمولی دارند و چندان از نفوذ بیش از اندازه فناوری در زندگی خود استقبال نمی کنند.

این نتایج حاصل یک بررسی است که از 1021 نفر از کارشناسان اینترنت، پژوهشگران و منتقدان با موضوع "خانه در آینده" به عمل آمده است.

هرچند تا سال 2020 تعداد انگشت شماری از نخبگان ترجیح می دهند در خانه های کاملا تکنولوژیک زندگی کنند، اما مردم عادی همچنان بر ادامه زندگی معمولی خود پافشاری می کنند.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► این کار مناسب شما نیست!
سفرهای بانکوپولو/ اقتصاد نوین و بنرهایش ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر