افزایش بدهکاری و کاهش سود دهی بانک مسکن

پنجشنبه ، 18 مهر 1387 ، 16:58
 
 
 
 
 
 
 
 
على رغم اعمال محدوديت بانك مركزى براى بانك ها در خصوص اضافه برداشت از منابع بانك مركزى، استقراض بانك مسكن از بانك مركزى به شدت افزايش يافت. به گزارش ايلنا، در پايان سال ۸۵ بدهى بانك مسكن به بانك مركزى ۲ هزار و ۳۶۲ ميليارد ريال بود كه اين رقم در پايان سال ۸۶ با رشد ۱۴ برابرى به ۲۸ هزار و ۷۴۰ ميليارد ريال رسيد. در همين حال اين بانك از منابع ساير بانك ها نيز بيش از پيش استفاده كرده به گونه اى كه بدهى بانك مسكن از يك هزار و ۴۰۶ ميليارد ريال در پايان سال ۸۵ به بيش از ۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۶ رسيد. اين در حالى است كه على رغم جذب سپرده هاى بيشتر در سال ۸۶ در مقايسه با سال قبل از آن، ميزان كل تسهيلات اعطايى بانك مسكن در سال ۸۶ بيش از ۴۳ هزار ميليارد ريال كاهش يافت و از ۴۷۱ هزار ميليارد ريال به ۴۲۸ هزار ميليارد ريال رسيد. بر اساس اين گزارش، اگرچه ۹۷ درصد تسهيلات بانك مسكن در بخش ساختمان و مسكن متمركز شده است اما تسهيلات اعطايى به بخش مسكن در اين بانك نيز در سال گذشته كاهش قابل توجهى داشت.در بخش فعاليت هاى بين المللى نيز خريد و فروش ارز از ۴۶۱ ميليون دلار در سال ۸۵ به ۲۸۶ ميليون دلار در سال ۸۶ كاهش يافت. ارزش حوالجات ارزى بانك نيز از ۱۶۵ ميليون دلار در سال ۸۵ به ۱۵۷ ميليون دلار در سال ۸۶ رسيد. آمارهاى منتشر شده از سوى بانك مسكن نشان مى دهد نسبت سود به دارايى اين بانك از ۲‎/۴۶ درصد در سال ۸۵ به ۱‎/۵۷ درصد در سال ۸۶ كاهش يافته است. از سوى ديگر سود خالص (سود پس از كسر ماليات) بانك مسكن حدود ۱۰ درصد كاهش يافت و از ۲ هزار و ۹۷۸ ميليارد ريال در سال ۸۵ به ۲ هزار و ۶۹۴ ميليارد ريال در سال ۸۶ رسيد.

► افزایش سقف انتقال وجه با کارت های نقدی بانک پاسارگاد
هديه بانك سامان به خردسال ترين مشتريان در روز جهانى كودك ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر