اعلام سود حداقل ۱۹ درصدى به سپرده هاى بانكى

سه شنبه ، 30 مهر 1387 ، 19:44
 
 
بانك هاى كشور در پرداخت سود ۱۹ درصدى به سپرده گذاران خود متفق القول شدند. به گزارش ايلنا، بانك هاى كشور به منظور جذب منابع و سپرده بانكى نرخ سود سپرده هاى خود را به ۱۹ درصد افزايش دادند.براين اساس اگرچه قيمت تمام شده پول در بانك ها به خصوص بانك هاى دولتى افزايش بسيارى يافته است اما بانك مركزى سيستم بانكى را مكلف كرده است تا به منظور جلوگيرى از زيان مشتريان در تعيين نرخ سود سپرده، حداقل ميانگين نرخ تورم سال گذشته را منظور كنند كه اين موضوع منجربه اعتراض برخى بانك ها شده است.بانك هاى كشور درسه سال اخير بيشترين لطمه را در اقتصاد خورده اند به طورى كه با كسرى شديد منابع مواجه شدند و مدت زيادى به دليل اعمال تحريم هاى خصمانه غرب و نيز محدوديت هاى داخلى از جمله ممنوعيت برداشت از ذخاير بانك مركزى به انزوا فرو رفتند و حال با وجود كسرى منابع شديد و افزايش چشمگير قيمت تمام شده پول، براى فراراز بحران مالى مجبور به پرداخت سود بيشتر به سپرده ها هستند تا زيان هاى تحميلى را جبران كنند. بنابراين گزارش، طهماسب مظاهرى در متن سخنرانى خود در روز توديع از بى اهميتى برخى اعضاى هيات دولت نسبت به پرداخت سود سپرده به مردم خبر داده بود و گفته بود برخى افراد در جلسات كميسيون اقتصادى اعلام كرده اند اگر به سپرده گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ كارى نمى توانند بكنند؛ اين حرف درستى نيست، حتى اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده گذاران نتوانند كارى بكنند، حداقلش اين است كه احساس ظلم مى كنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

► عرضه 5 درصد سهام بانک ملت در آبان ماه
بانك تجارت 17هزار زوج آذربايجاني رابه خانه بخت فرستاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر