بنر

12 کاری که شما "نمی توانید" انجام دهید

چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:08

می گویند خواستن توانستن است و الحق هم راست می گویند، چراکه تا خواستن نباشد، توانایی جایی برای عرض اندام نمی یابد.

 

به سخن دیگر تا اراده ای برای انجام کاری وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که کار به مرحله عمل برسد. از آدمیزاد دوپا هر کاری برمی آید و انسان توانا بر انجام هر کاری است. اما گاهی به "نمی توانید" ها هم برمی خورد که هر یک علت و سبب خاص خود را دارد.

در این گزارش به کارهایی اشاره می کنیم که شما "نمی توانید" آنها را انجام دهید:

1. نمی توانید بیاموزید، اگر اراده ای برای گوش دادن نداشته باشید.

 

2. نمی توانید توجه کمی به دیگران داشته باشید و در مقابل از آنها انتظار داشته باشید، تمام و کمال به شما توجه کنند.

 

3. نمی توانید کاری را به امان خدا رها کنید و توقع داشته باشید که راه حل از آسمان بیاید.

 

4. نمی توانید با زبان خود دیگران را برنجانید و همچنان در پی احترام دیگران به خود باشید.

 

5. شما نمی توانید همزمان هم تنبل باشید و هم خوش شانس.

 

6. نمی توانید از یک فرصت خوب غفلت کنید و همزمان یک تصمیم خوب بگیرید.

 

7. نمی توانید برده و بنده ترس باشید و انتظار پیروی حداکثری دیگران از خود را هم داشته باشید.

 

8. نمی توانید نصف توجه لازم به کاری را نداشته باشید، بعد در رقابت تنگاتنگ برنده شوید.

 

9. نمی توانید از دیگران شانس دوباره بخواهید در حالیکه خودتان شرایطش را فراهم نمی کنید.

 

10. نمی توانید دستاورد زیادی داشته باشید، وقتی تلاش کمی داشته اید.

 

11. نمی توانید انتظار انصاف داشته باشید، وقتی مهربانی نمی کنید.

 

12. نمی توانید فرصت های طلایی به دست آورید وقتی پا پی به دست آوردنش نمی شوید.

تهیه و تنظیم بخش بین الملل گروه خبر سایت بانکی

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► جزئیات وام به واحدهای مسکونی +جدول
چگونه برای مصاحبه استخدامی آماده شوید؟! ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر