بنر

مطلب روز/ آنها که بدتر از ایرانی ها پارک می کنن

پنجشنبه ، 17 اسفند 1391 ، 08:18

کاربران اینترنت، تصاویری ارسال و منتشر کرده اند از پارک کردن هایی که خنده تماشاگران را به اوج رسانده است. برای این اتفاق خنده دار، هزار دلیل می تواند و جود داشته باشد. از تازه کاری بگیرید تا دستپاچگی و حواس پرتی. البته مردها معتقدند که ایراد از زن بودن راننده است و زنان هم معتقدند ایراد از مردان... و این دعوا همچنان ادامه دارد!
تصاویری که می بینیم، کمترین فایده اش این است که ببینیم، کسانی هم هستند که از ما یا دوستمان بدتر پارک می کنند.

روزگار نو

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

 

► در قاب تصویر/ کهنسالترین دونده ماراتن دنیا
موفق ها/ نادر فقیه زاده ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر