واشینگتن پست: بانكداری اسلامی الگویی جهانی است

شنبه ، 11 آبان 1387 ، 09:06

بانکی: روزنامه واشینگتن پست نوشت: اصول بانكداری مبتنی برمعیارهای مذهبی به این صنعت در مقابل بدترین بحران مالی مصونیت بخشید.
 روزنامه واشینگتن پست چاپ آمریکا نوشت: نهادهای مالی بزرگ غربی در بحران هفته های اخیر یكی پس از دیگری دچار تزلزل شده اند اما در یك بخش مالی دیگر یعنی نظام بانكداری اسلامی اطمینان جدیدی ایجاد می شود.
واشینگتن پست افزود: طرفداران این رویه كهن كه از قانون شریعت برای هدایت بهره می گیرد و بهره و تجارت بصورت وام را منع می كند، نظام مالی اسلامی را به عنوان درمانی برای فروپاشی مالی جهانی تبلیغ می كنند.
این روزنامه افزود:رابرت كیمت معاون وزیرخزانه داری آمریكا كه به جده سفركرده است: گفت كارشناسان وزارتخانه وی درحال فراگیری ویژگی های نظام بانكداری اسلامی هستند.
واشینگتن پست همچنین در ادامه می نویسد: بانكداری اسلامی از زمان شكل گیری اش در عصر کنونی در دهه 1970 حدود 15 درصد در سال رشد داشته است .

منبع: سایت شبکه خبر

► بانک تجارت در پژوهشکده رويان شعبه زد
همكارى بانك تجارت با بنگاه هاى اقتصادى زودبازده ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر