بنر

داستانک/بابا

پنجشنبه ، 2 خرداد 1392 ، 08:13

تقدیم به همه باباهای خوب د نیا.

 
- زرد یا سرخ؟! نکنه بازم هردوشونو می خوای...؟!
ای شیطون!
دخترک دوشاخه گل زرد و سرخ را که از باغچه کنده بود به پدر داد وجستی دوید توی حیاط و لب حوض نشست.
دوباره نگاهش توی چشم های بابا گره خورد. مشتی آب برداشت  وبه طرف پنجره پاشید.
بابا همچنان زیرشیشه ی قاب عکس لبخند می زد. دخترک تندی برایش  دستی تکان داد و به طرف در حیاط دوید...

ابتهاج عبیدی

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

==================

► موفق ها/ مانی مشعوف
مطلب روز/فرود قهرمانانه مادربزرگ 99 ساله+عکس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر