خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي کفاف يک سال واردات را مي دهد

يكشنبه ، 12 آبان 1387 ، 12:40

 

 :: بحران اقتصادي آمريکا در کوتاه مدت تاثيري در رشد اقتصادي ايران ندارد

:: به گفته قائم مقام بانک مرکزي هم اکنون بانک هاي ملت، تجارت، صادرات و رفاه  بدهي خود را به بانک مرکزي تسویه کرده اند

:: بانک هاي ملي کشاورزي و مسکن نيز بخش قابل ملاحظه اي از بدهي خود را کاهش دادند

بانکی: قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه بحران اقتصادي آمريکا در کوتاه مدت تاثيري بر روي رشد اقتصادي کشورمان ندارد گفت: خوشبختانه خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي از حد استاندارد بين المللي فراتر رفته و کفاف بيش از يک سال واردات کشور را خواهد داشت.
  
به گزارش خبرنگار  برنا حسين قضاوي قائم مقام بانک مرکزي امروز در همايش بحران مالي جهاني چالش ها و فرصت ها گفت: اين بحران از سه ديدگاه اقتصاد کلان، هدفمند کردن يارانه هاي انرژي و تامين منابع مالي بانکها از سوي بانک مرکزي بر اقتصاد ايران تاثير گذار است.
وي با اشاره به کسري حساب جاري آمريکا که از اوايل قرن نوزدهم تا کنون ادامه دارد افزود: آمريکا تنها کشوري است که توانسته هر سال و پيوسته کسري حساب تجاري داشته باشد که متوسط سالانه حجم اين کسري 500 ميليارد دلار است.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه کسري تراز تجاري آمريکا دو برابر اقتصادي فعلي ايران است افزود: در برخي از سالها اين کسري به 800 ميليارد دلار رسيده است که حاکي از اين مسئله است که اين کشور هر سال از دست رنج فيزيکي و سرمايه انساني دنيا استفاده مي کند و چيزي که ما به ازاي آن مي پردازد کاغذ سبزي به نام دلار است.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به هژموني دلار آمريکا افزود: اين کشور توانست کسري بودجه خود را از طريق انتشار بيشتر اوراق قرضه و فروش آن به فدرال رزرو آمريکا تامين کند که بر اين اساس دلار ها به کشورهاي ديگر سرازير شد.
قضاوي با بيان اينکه آمريکا در سال 1973 ناگهان اعلام کرد که دلار قابل تبديل به طلا نيست گفت: کساني که ذخاير ارزي خود را با دلار افزايش داده بودند به دنبال تکاپو براي حفظ ارزش دلار افتادند تا ارزش دارايي خارجي شان محفوظ بماند.
وي با بيان اينکه بعد از اين سال اين هژموني تا سال 2002 تداوم يافت گفت: اما با ورود يورو و پول چين اين مسئله تا حدودي ارزش دلار را در برابر ساير ارزها تضعيف کرد.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به در هم تنيدگي قابل ملاحظه بين بازار پول و سرمايه آمريکا و ساير کشورها ادامه داد: در شرايط حاضر بحران به وجود آمده در آمريکا به دليل در هم تنيدگي ساير بازارها به کشورهاي ديگر منتقل شده است. اين در حالي است که امروز اگر اقتصادها بخواهند نجات يابند يا بايد با اقتصاد آمريکا شنا کنند يا در غير اينصورت غرق مي شوند.
قضاوي برايند بحران اقتصادي را به لحاظ آسيب هايي که در کوتاه مدت به ايران تحميل مي شود را محدود دانست و گفت: اگر معيار خود را اقتصاد کلان بدانيم رشد اقتصادي ما تحت تاثير درآمد نفتي بوده که خوشبختانه شاهد تغيير مثبت در ذخاير بين المللي خود هستيم.
وي با بيان اينکه ذخاير ارزي ايران فراتر از حد استاندارد بين المللي است تاکيد کرد: در شرايط عادي خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي بايد کفاف يک فصل واردات را داشته باشد اين در حالي است که هم اکنون بانک مرکزي ايران قادر به تامين نياز بيش از يک سال واردات است.
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: بنابراين بحران اقتصادي آمريکا در کوتاه مدت تاثيري در رشد اقتصادي ايران ندارد.
وي ادامه داد: با اين حال بانک مرکزي به دنبال اتخاذ تدابيري است تا بتواند سرمايه هاي خارجي را با خاصيت ماندگاري به صورت کوتاه مدت به کشور جذب کند که اين مسئله مي تواند به فرصتي براي ما تبديل شود.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به هدفمند کردن يارانه ها نيز افزود: بر اساس طرحي که دولت دنبال مي کند منابعي که از محل آزاد سازي يارانه ها ايجاد مي شود براي جبران تنگناهاي مالي بنگاه هاي اقتصادي در کوتاه مدت اختصاص مي يابد که بر اين اساس بخشي از منابع مالي به صورت نقدي به بنگاه ها داده مي شود.
قضاوي افزود: زماني که قيمت حامل هاي انرژي متناسب با قيمت بين المللي افزايش مي يابد طبيعي است که بنگاه هاي اقتصادي در کوتاه مدت با مشکل مواجه مي شود اما اين بنگاه ها بايد تلاش کنند تا در بلند مدت فرآيند توليدي خود را متناسب با حامل هاي انرژي افزايش دهند تا قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشند.
وي با اشاره به سياست هاي بانک مرکزي در جهت حمايت در بخش توليد نيز افزود: در 7 ماهه امسال نقدينگي کل بخش اقتصاد غير دولتي نسبت با سال گذشته رشدي نداشت. اين در حالي است که در 7 ماهه مشابه سال قبل شاهد رشد 17 درصدي در اين بخش بوديم.
وي گفت: بانک مرکزي با اتخاذ سياست کوتاه مدت تصميم گرفت تا ساختار بانک هاي بدهکار به اين بانک را اصلاح کند تا با آزاد شدن منابع خود بتواند آنها را به افزايش وام دهي تحريک کند.
قضاوي ادامه داد: با تدابير اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي بانک ها اوراق مشارکت نزد خود را به بانک مرکزي داده و اين بانک از آنها وثيقه گرفت و در ازاي آن خط اعتباري در اختيارشان قرار داد تا بدهي خود را تسويه کنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزي هم اکنون بانک هاي ملت، تجارت، صادرات و رفاه از اين طريق بدهي خود را با بانک مرکزي تسويه کرده و ديگر بدهي ندارند ضمن اينکه بانک هاي ملي کشاورزي و مسکن نيز بخش قابل ملاحظه اي از بدهي خود را کاهش دادند.
وي ابراز اميدواري کرد با اقدامات بانک مرکزي سپرده هاي بانک ها تا پايان سال افزايش يافته و شاهد رفتار معمولي بانک ها در اين بخش شويم.

منبع: خبرگزاری برنا

► تدوین طرح مدیریت چالش بحران مالی
نام بدهكاران شبكه بانكى را نمى توان فاش كرد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر