بنر

مديرعامل بانك صنعت‌ومعدن: معرفي 200 طرح براي دريافت تسهيلات طرح آمايش صنعت‌ومعدن

سه شنبه ، 14 آبان 1387 ، 13:09

 

بانکی:  200طرح هر كدام به ارزش زير 10 ميليارد ريال تاكنون براي دريافت تسهيلات طرح آمايش صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن معرفي شده است.

محمدرضا پيشرو ـ مديرعامل بانك صنعت و معدن- درباره تامين منابع مالي طرح آمايش صنعت و معدن از سوي اين بانك اظهار كرد: همه روزه پروژه‌هاي مختلفي در قالب اين طرح در دو بخش سرمايه‌ در گردش و سرمايه ثابت به كارگروه‌هاي استاني معرفي و در نهايت به بانك معرفي مي‌شود.وي ادامه داد: تسهيلات مورد نياز اين پروژه‌ها بايد در حدي باشد كه كارگروه‌هاي استاني مجاز به معرفي آنها به بانك‌ها باشند و به صورت مستقيم براي دريافت تسهيلات معرفي مي‌شوند ولي اگر تسهيلات مورد نياز بيش از حد تعيين شده باشد، براي بررسي بيشتر به ستاد مركزي ارسال مي‌شوند.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد: تسهيلات در نظر گرفته شده براي طرح آمايش صنعت و معدن به دو بخش ايجادي و سرمايه در گردش تقسيم مي‌شود و به اين ترتيب كه برخي تسهيلات با هدف تاسيس و ايجاد يك واحد صنعتي يا معدني پرداخت مي‌شود و دسته‌اي ديگر نيز براي تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي موجود است.
پيشرو با بيان اينكه كارشناسان نظام بانكي و وزارت صنايع در قالب طرح آمايش صنعت و معدن 800 طرح صنعتي و معدني را در 800 نقطه كشور تعريف كرده‌اند توضيح داد: متقاضيان سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها، طرح‌هاي توجيهي خود را براي پياده سازي اين پروژه‌ها به كارگروه صنعت استان‌ها ارائه مي‌كنند و در صورت تاييد براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي مي‌شوند.
وي اضافه كرد: ميزان تسهيلاتي كه طرح آمايش صنعت و معدن اعطا مي‌شود در حال افزايش است و بانك صنعت و معدن منابع لازم را براي تامين مالي اين طرح‌ها دارد و نيازي به استقراض از بانك مركزي نيست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► دیگر "چشم بسته" به بانکها منابع نمی دهیم
گشايش اعتبار3 ميليارد دلاري بانك تجارت طي شش ماه گذشته ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر