بنر

بنر
خطر انحراف ۸۵ درصد ى تسهيلات بانكى در بخش توليد
يكشنبه ، 19 آبان 1387 ، 02:50

بانکی: وزير كار و امور اجتماعى گفت: اگر براى پرداخت تسهيلات جديد از سوى بانك مركزى برنامه ريزى مناسبى صورت نگيرد فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهيلات به توليد مى رود و خطر انحراف ۸۵ درصد منابع را تهديد مى كند. «سيد محمد جهرمى»، از پرداخت تسهيلات بنگاههاى زودبازده با رويكرد ارائه تسهيلات به كارآفرينان خبر داد و افزود: عدالت بايد از طريق توليد ثروت دنبال شود؛ در غير اين صورت توزيع منابع بدون ارزش افزوده و افزايش سرانه بى اثر خواهد بود. وزير كار و امور اجتماعى اولويت در سرمايه گذارى و پرداخت تسهيلات به اشخاصى كه مى توانند آنها را بهتر به نتيجه برسانند را مهم ارزيابى كرد و ادامه داد: رويكرد بنگاههاى زودبازده پرداخت وام به افراد و متقاضيان نيست، بلكه در اين مورد، ارائه تسهيلات به كارآفرينان مدنظر است. جهرمى افزود: تكيه ما بر اين است كه اگر كارآفرينى مى تواند طرح توسعه اى داشته باشد و بازار نيز از محصولات توليدى وى استقبال كند و همچنين اعطاى تسهيلات به او مى تواند زودتر به بار بنشيند از وى حمايت نماييم. وى دستيابى به رتبه هاى بالاى اقتصادى منطقه و جهان را از طريق تحقيق و توسعه امكانپذير دانست و افزود: امسال كه به نام سال نوآورى و شكوفايى نامگذارى شده است بايد نوآورى و كارآفرينى با هم مورد توجه قرار گيرد و تلاش شود تا مشكلات كارآفرينان به حداقل برسد. وزير كار و امور اجتماعى تاكيد كرد: گردش مالى در بازار پول و سرمايه بايد نياز واحدهاى توليدى را تامين كند كه در اين رابطه نظام بانكى كشور بايد با توجه به اولويتها و نظارت، تسهيلات را در اختيار توليدكننده واقعى قرار دهد. جهرمى با اشاره به سياستهاى جديد پولى بانك مركزى خاطرنشان كرد: از سيستم بانكى درخواست دارم كه در بررسى طرحها توجيه فنى و اقتصادى و اولويت بندى را در نظر بگيرند.وى گفت:در اين راستا مديران بانكها مى توانند از خدمات مشاوران بخش غير دولتى در بررسى طرحها بر اساس مزيت هاى منطقه اى و ملى بهره گيرند. وزير كار بار ديگر هدايت نقدينگى و گردش مالى را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر پرداخت تسهيلات توسط سيستم بانكى بدون برنامه ريزى صورت گيرد با وجود بيمارى هاى گوناگون در سيستم بانكى فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهيلات به سمت توليد مى رود و بقيه ممكن است دوباره دچار انحراف شود.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

► برگزاری جلسه شورای پول واعتبار در هاله ای از ابهام
احتمال به تعويق افتادن دوباره واگذاري بانك‌هاي دولتي ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1575 مهمان آنلاین داریم