اضافه برداشت‌‌هاى بانک کشاورزى متاثر از تغييرات آب و هوا

يكشنبه ، 19 آبان 1387 ، 12:13

 

بانکی: اضافه برداشت‌‌هاى بانک کشاورزى متناسب با فصل‌‌هاى سال نوسان دارد و در حال حاضر نيز با نظم خاصى در حال بازپرداخت است.دکتر محمد طالبی، مدير عامل بانک کشاورزى با بيان اين مطلب از اعلام ميزان رسمى بدهى اين بانک به بانک مرکزى در قالب اضافه برداشت خوددارى کرد و کليه اضافه برداشت‌‌ها را ناشى از تغييرات فصلى آب و هوا دانست.
به گزارش روابط عمومى بانک کشاورزی، وى افزايش مطالبات معوق بانک کشاورزى را نيز نشات يافته از تغييرات فصلى آب و هوا دانست و اظهار داشت: مطالبات معوق بانک کشاورزى به طور طبيعى ناشى از وضعيت آب و هوايى است. بالاخره سرمازدگی، خشکسالى و... عواملى هستند که باعث مى‌‌شود بخشى ازمطالبات ما بازپرداخت نشود.وى افزود: البته تمهيداتى که دولت داشته به طور طبيعى کمک مى‌‌کند که ما امحال کنيم تا منابع در حالت معوق نماند،یک بخش ديگر از مطالبات معوق ما نيز مثل ساير بانک‌‌ها است که بر اساس برنامه منظمى در حال وصول است.طالبى تصريح کرد: مطالبات معوق تقريبا روى يک نظم معينى در حال وصول است و متناسب با شرايط وثيقه‌‌اى و شرايط مالى که شرکت‌‌ها دارند، بازپرداخت مى‌‌شود. وى با بيان اينکه اضافه برداشت‌‌هاى بانک مرکزى روند کاهشى داشته، گفت: ما متناسب با فصول مختلف اضافه برداشت‌‌مان افزايش پيداکرده که هم اکنون درحال کاهش است.مدير عامل بانک کشاورزى در خصوص دريافت وام از بازار بين بانکى ابراز داشت: عدد معنادارى نبوده که در بازار بين بانکى تسهيلات گرفته باشيم؛ يعنى رقم محدود بوده است، يک ارقامى در حد 10 يا 20 روز يا يک ماه مى‌‌خواستيم. وى در پاسخ به اين سوال که وام‌‌هاى بين بانکى را با چه رقمى دريافت کرديد، گفت: معمولا نرخ اين وام‌‌ها از نرخ سود عقود مشارکتى بالاتر است.وى در ادامه از صدور مصوبه‌‌اى در جهت پرداخت سود وام‌‌هاى بازپرداخت نشده کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه‌‌اى که اخيرا صادر شد، دولت پذيرفت تا سود را به ما پرداخت کند و بانک کشاورزى استمهال کند.

منبع: روزنامه هدف واقتصاد

► دريافت چندين تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در ايران پس از بحران مالي جهاني
تامین شرط بانک مرکزی برای موسسه "سینا"طی 2ماه آینده ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر