تشدید خروج سپرده‌‏هاي خصوصي از بانک‌‏هاي دولتي

يكشنبه ، 26 آبان 1387 ، 11:54

آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد روند خروج سپرده‌‏هاي بخش خصوصي از بانک‌‏هاي دولتي شتاب گرفته و در مقابل بانک‌‏هاي خصوصي توانسته‌‏اند منابع بيشتري از بخش خصوصي به عنوان سپرده جذب کنند.بر اساس آمارهاي بانک مرکزي در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانک‌‏هاي دولتي 2.9 تريليون ريال کاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانک‌‏هاي تجاري دولتي در پايان سال گذشته يک هزار و 62 تريليون ريال بود که در پايان تيرماه به يک هزار و 53 تريليون ريال رسيد.
در همين حال آمارهاي موجود نشان مي‌‏دهد ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانک‌‏هاي تخصصي دولتي 201 تريليون ريال در پايان سال 86 به 198.5 تريليون ريال در پايان تيرماه 87 رسيد که بيانگر کاهش 3.1 تريليون ريالي سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در اين بانک‌‏هاست.
در مقابل، ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانک‌‏هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانکي به طور قابل ملاحظه‌‏اي افزايش يافته است به طوري که ميزان اين سپرده‌‏ها از 295.8 تريليون ريال در پايان سال گذشته به 323.4 تريليون ريال در پايان تيرماه سال جاري رسيده است که نشان مي دهد بخش خصوصي به بانک‌‏هاي خصوصي بيش از بانک‌‏هاي دولتي اعتماد کرده و انتقال سپرده‌‏اي ميان اين بانک‌‏ها صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانک‌‏هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي به ميزان 27.6 تريليون ريال افزايش نشان مي‌‏دهد که بيانگر اين موضوع است که اين نهادهاي غير دولتي پولي نه تنها توانسته‌‏اند سپرده‌‏هاي خارج شده از بانک‌‏هاي دولتي را به سوي خود جلب کنند بلکه در جذب سپرده‌‏هاي جديد نيز موفق عمل کردند.
در مجموع مي‌‏توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاري سهم بانک‌‏هاي تجاري و تخصصي دولتي از سپرده‌‏هاي خصوصي به ترتيب 1.2 و 0.3 درصد کاهش يافته است و در مقابل سهم بانک‌‏هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي از اين سپرده‌‏ها 1.5 درصد افزايش يافته است.
در پايان تيرماه، سهم بانک‌‏هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي از سپرده‌‏هاي بخش خصوصي به 20.5 درصد رسيد.
 سهم بانک‌‏هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي از سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در تيرماه سال 85 حدود 13.5 درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد در تيرماه سال جاري سهم بانک‌‏هاي تجاري از سپرده‌‏هاي بخش خصوصي 71 درصد، سهم بانک‌‏هاي تخصصي 15.5 درصد و سهم بانک‌‏هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي از اين سپرده‌‏ها 20.5 درصد بوده است.

منبع: سایت خبری تابناک

► افزايش سرمايه بانک‌‏ها را بلافاصله به توليد تزريق مي‌‏کنيم
احمق ترین بانک جهان در آلمان! ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر