بنر

بانك مركزي: تبليغات رفع سوء اثر چك غيرقانوني است

يكشنبه ، 24 شهریور 1392 ، 11:42

بانك مركزي اعلام كرد تبليغات رفع سوء اثر چك در جرايد مورد تاييد اين بانك نيست.

به تازگي تبليغات غيرقانوني گسترده‌اي در جرايد و فضاي سايبري در خصوص روش‌هاي مختلف رفع سوءاثر چك مشاهده مي‌شود، براين اساس به آگاهي هموطنان مي رساند، اين گونه فعاليت ها مورد تاييد بانك مركزي نيست و هموطنان به منظور اجتناب از ‌سوء‌استفاده افراد متقلب و متخلف و نيز پيشگيري از ارتكاب جرائم احتمالي از جمله كلاهبرداري، مي توانند با استفاده از «‌راهنماي رفع سوءاثر‌از سوابق چك هاي برگشتي اشخاص» مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين بانك، به نشاني ttp://www.cbi.ir/page/۴۷۷۱.aspx‌ طبق‌قوانين ‌‌‌و‌ مقررات‌ حاكم اقدام نمايند.

 

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

=================

► لپ تاپی ارزان از خانواده سونی
تلفن های همراهی که بیشتر به سرقت می روند ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر