جدیدترین لیست تسهیلات اعطایی بانک‏ها

دوشنبه ، 27 آبان 1387 ، 13:31

لیست تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در یک سال منتهی به تیر ماه سال‌جاری  که مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت، منتشر شد.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک سال منتهی به تیر ماه سال‌جاری به بیش از 167 هزار و 221میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یک سال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.
بر همین اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیر 87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 3.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
47.7 درصد از وام‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فروش اقساطی،15.1 درصد مشارکت مدنی، 8.7 درصد مضاربه، 4 درصد جعاله، 3.7 درصد سلف، 3.2 درصد قرض الحسنه، 1.7 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 13.6 درصد سایر بوده است.
بانک‌های تجاری در همین مدت معادل 103 هزار و 330 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 حدود یک درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی در یک سال منتهی به تیر ماه 87 به 36 هزار و 221 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 5.4 درصد افزایش یافته است.
در همین حال، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در همین مدت بیش از 27 هزار و 670 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند 86 معادل 11 درصد افزایش نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

► بانک پاسارگاد حساب سپرده اندوخته حج ارائه کرد
جزئیات سرقت اینترنتی یکی از بانک های تهران ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر