بنر

اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در پرداخت تسهيلات كوتاه مدت

دوشنبه ، 11 آذر 1387 ، 15:59

اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در پرداخت تسهيلات كه از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و سربه سر كردن بدهي‌هاي آنها به بانك مركزي با طلبشان از دولت، در حال پيگيري است، سياست‌هايي كوتاه مدت و داراي مدت زمان اجراي مشخص و محدود است.

دكتر حسين قضاوي ـ قائم مقام بانك مركزي ـ  اظهار كرد: بانك مركزي اين تاكتيك را در واكنش به عدم رشد نقدينگي طي هشت ماه اخير در پيش گرفته و به دنبال تزريق حداقلي قدرت پرداخت تسهيلات به بانك‌ها است.

وي افزود: به محض اينكه ميزان سپرده‌ها در بانك‌ها افزايش مي‌يابد و بانك‌ها بتوانند با اتكا به اين منابع به جريان عادي پرداخت تسهيلات بازگردند، بانك مركزي هم در سياست‌هاي فعلي خود تجديد نظر خواهد كرد.

او با اشاره به لزوم حمايت از توليد توسط نظام بانكي تصريح كرد: بدون ترديد براي حمايت از توليد بايد حداقلي از رشد نقدينگي را حفظ كرد، از اين رو بانك مركزي، منابعي را در اختيار بانك‌ها قرار داده است.

قائم مقائم بانك مركزي ادامه داد: در حال حاضر نسبت سرمايه بانك‌ها به تسهيلات پرداختي در شرايط نامطلوبي قرار دارد و نظام بانكي ما مخصوصا بانك‌ها دولتي بايد هر چه سريعتر به سمت تامين كفايت سرمايه لازم حركت كنند، اين ضرورت در راستاي تامين مالي مشتريان بزرگ بانك‌ها بيشتر احساس مي‌شود چرا كه پرداخت تسهيلات مورد نياز اين بنگاه‌ها نيازمند برخورداري از كفايت سرمايه بيشتر و مطمئن‌تر است.

وي گفت: راه‌هاي مختلفي براي تامين منابع مالي مورد نياز بانك‌ها وجود دارد كه در حال حاضر بانك مركزي و نظام بانكي كشور تعدادي از آنها را به صورت موازي به كار گرفته است.

قائم مقام بانك مركزي در تشريح اين راهكارها توضيح داد: تشويق مردم به افزايش سپرده‌هاي بانكي از طريق ايجاد رقابت بين بانك‌ها در پرداخت سود به اين سپرده‌ها، فراخوان سهامداران بانك‌هاي خصوصي براي افزايش سرمايه‌ و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از جمله راهكارهايي است كه بانك مركزي براي بالا بردن ميزان منابع بانكي از آنها استفاده مي‌كند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► وابستگی بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت
مدیر عامل بانك ملي از رییس جمهور لوح تقدیر گرفت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر