حكايت حقوق ما و قيمت‌ها!

چهارشنبه ، 25 دی 1392 ، 13:18


هادي ابوي، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران كه گفته است: کارگران با افزایش 25 درصدی دستمزد نتوانستند زندگی کنند که حالا با افزایش 18 درصدی بتوانند.

وی با بیان اینکه تورم موجود با افزایش 18 درصدی هیچگونه همخوانی ندارد، افزود: اگر سال آینده تورم به این رقم نرسد که غیرممکن است برسد وضع زندگی کارمندان که هیچ کارگران هم فاجعه‌آمیز خواهد بود! واقعا ما متعجب هستيم از اين كارگران محترم‌.

از خودمان هم به عنوان يك كارگر تعجب مي‌كنيم كه دلمان مي‌خواهد حقوقمان افزايش يابد‌.

مي‌دانيد چرا؟ چون هنوز حقوق ما 18 درصد اضافه نشده همه اجناس صد در صد گران مي‌شود و تا ما اعتراض مي‌كنيم كه چرا؟ مي‌گويند مگر حقوقتان اضافه نشده است كه حالا اعتراض داريد؟ ما هم سريع از اعتراضمان خجالت كشيده و بها را پرداخت كرده و سريع از مغازه خارج مي‌شويم‌.

به هر حال چون قيمت‌ها همواره بلندپروازتر از حقوق ما هستند ترجيح مي‌دهيم حقوقمان چندان زياد نشود تا در سر زدن‌هاي گاه و بيگاهمان به مغازه ها چون اصحاب كهف از صعود قيمت‌ها در نمانيم و بتوانيم حداقل صفر قيمت درج شده روي اجناس را محاسبه كنيم و به روزهاي خوب گذشته فكر كنيم. روزهايي كه در آن قيمت‌ها پايين بود اما در پس يادآوري اين خوشي‌ها يادمان مي‌رود كه آن زمان نيز حقوق ما پايين‌تر از قيمت‌ها بود‌.

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

 

► طنز/ اعتراض شدید "به گل آقا"
برای اولین بار در ایران کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک آمریکا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر