سوءاستفاده موسسات اعتباری با نصب خودپرداز بانک ها در شعب

يكشنبه ، 4 اسفند 1392 ، 11:05برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از روش جدیدی برای سوءاستفاده و اعتبار بخشیدن به خود استفاده می کنند.

به تازگی برخی از موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی اعتبار ها برای اعتبار بخشیدن به خود و موجه جلوه دادن فعالیت های خود از روش های جدیدی استفاده می کنند.

این موسسات با رایزنی با برخی از بانک هایی که شعب کمتری در سطح جامعه دارند آنها را نسبت به نصب دستگاه های خودپرداز در شعب خود ترغیب می کنند.

این ترغیب با واریز درصد کمی از سپرده های مردمی که در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سرمایه گذاری کرده اند انجام می شود و بانک های کوچک نیز از این اقدام استقبال می کند.

هنگامی که دستگاه های خودپرداز در جلوی درب شعب این موسسات مالی و اعتباری نصب شد پرسنل موسسات با سوءاستفاده از این دستگاه مشتریان را به کسب مجوز در آینده ای نزدیک توسط موسسه مطبوع خود جلب می کنند.

کارمندان نیز یکی از دلایل کسب مجوز در آینده ای نزدیک را همکاری بانک های بزرگ با نصب دستگاه های خودپرداز در شعب و حساب های افتتاحی در بانک ها عنوان می کنند.

البته برخی از مشتریان آگاه از این سواستفاده هستند و گول صحبت های کارمندان را نمی خورند اما برخی دیگر از شهروندان از این موضوع بی اطلاع و به آن اعتماد می کنند.

به نظر می رسد بانک مرکزی برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده موسسات از دستگاه ها خودپرداز، بانک ها را ملزم به نصب دستگاه در هر نقطه ای به جز موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ملزم کند.

هم اکنون در سطح شهر برخی از بانک های خصوصی نظیر بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد و همچنین گردشگری دستگاه های خودپرداز خود را در شعب اینگونه موسسات نصب کرده اند.

اخبار بانک

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

► نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز 4 اسفند 92
استیو جابز تمبر می‌شود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر