فضاي رقابتي در پرداخت سود به سپرده‌ها عاملي براي جذب نقدينگي است

شنبه ، 23 آذر 1387 ، 14:43

ايجاد فضاي رقابتي بين بانك‌ها در پرداخت سود به سپرده‌ها، اگر با مديريت صحيح بانك مركزي همراه باشد عامل مهمي در جذب نقدينگي از سطح جامعه است.

دكتر علي ديواندري ـ مديرعامل بانك ملت ـ اظهار كرد: در شرايط تورمي طبيعتا سپرده‌گذار اگر به دنبال سود بيشتر هم نباشد حداقل در پي حفظ ارزش پول خود است، بنابراين به سودهاي بالاتري كه به سپرده‌ها تعلق مي گيرد جذب مي‌شود.

وي گفت: اگر اين جذابيت در مجموعه نظام بانكي نباشد طبعا نقدينگي صاحبان سرمايه به حوزه‌هاي ديگر سرازير مي‌شود، همچنان كه سال گذشته اين اتفاق افتاد و بخش مسكن به علت سرريز نقدينگي‌هاي سيال كه انگيزه‌اي براي حضور در بانك‌ها نداشتند دچار التهاب شد.

مديرعامل بانك ملت اضافه كرد: در آن شرايط بانك‌ها مجبور شدند در درجه اول براي حفظ سپرده‌هاي موجود و در مرحله بعدي براي جذب سپرده‌هاي بيشتر از اختيارات خودشان استفاده كنند و با مانور بر روي سود سپرده‌هاي كوتاه مدت سعي در حفظ منابع مالي خود داشته باشند كه اين امر سبب ايجاد رقابتي شديد ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي شد.

وي افزود: وجود اين رقابت به خودي خود بد نيست چرا كه در صورت اعمال مديريتي صحيح و كارشناسي از سوي بانك‌ مركزي بر اين فضا، نتيجه در نهايت به سود نظام بانكي و بازار پول كشور خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► 25 پیامد مثبت طرح تحول بر اقتصاد ایران
روند کاهنده رشد تورم ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر