تورم 11 تا 15درصدي طرح تحول

دوشنبه ، 9 دی 1387 ، 12:34

معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح يك طرح مطالعاتي اين بانك، اثر تورمي حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي را بر اساس دو سناروي متفاوت بين 11 تا 15 درصد ارزيابي كرد و گفت: با فرض قيمتهاي نفت 35 تا 48 دلار، به هر نفر ماهانه حداقل 19 هزار و 500 تومان و حداكثر 43 هزار تومان پرداخت مي شود.

 رامين پاشايي فام امروز در نشست ارائه مدلهاي طرح تحول اقتصادي به بيان طرح مدلهاي كارشناسي بانك مركزي درباره هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و با معرفي سه سناريوي مختلف، با فرض قيمتهاي متفاوت نفت جزئيات دو سناريور را تشريح كرد.

وي با تاكيد بر اينكه اين سناريوها طرح كارشناسي و مطالعاتي بانك مركزي است و ارقام نهايي دولت نيست، سناريوي اول را بر اساس قيمت نفت 35 دلار دانست و گفت: در صورتي كه قيمت نفت را در طرح هدفمند كردن يارانه ها 35 دلار در نظر بگيريم، قيمت اصلاح شده حاملهاي انرژي ظرف مدت تعيين شده عبارت از بنزين ليتري 400 تومان، گازوئيل 270 تومان، نفت كوره 160 تومان، نفت سفيد 275 تومان، گاز مايع 150 تومان، گاز طبيعي 75 تومان و قيمت هر كيلو وات ساعت برق 80 تومان خواهد شد.


معاون اقتصادي بانك مركزي تورم 12 ماهه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي با فرض نفت 35 دلار را 31 درصد اعلام كرد و گفت: با اين فرض قيمت در صورتي كه طرح تحول اجرا نشود نرخ تورم 12 ماهه 20 درصد خواهد بود بنابراين اثرات تورمي اين طرح 11 درصد ارزيابي مي شود.


وي تصريح كرد: با منابعي كه با فرض قيمت نفت 35 دلاري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آزاد مي شود، چنانچه بخواهيم 60درصد آن را توزيع مجدد و نقدي كنيم، به دهكهاي پايين درآمدي حداقل 19 هزار و 500 تومان و حداكثر 26 هزار تومان براي هر نفر در هر ماه اختصاص مي يابد.


پاشايي فام سناريوي دوم را بر اساس فرض رسيدن قيمت نفت به 80 دلار در ميان مدت اعلام كرد و گفت:در اين سناريو فرض بر اين است كه متوسط قيمت نفت طي سه سال به 48 دلار برسد.


معاون اقتصادي بانك مركزي قيمت اصلاح شده انواع حاملهاي انرژي با فرض متوسط قيمت نفت 48 دلار را به اين شرح اعلام كرد: بنزين ليتري 400 تومان، گازوئيل 350 تومان، نفت كوره 200 تومان، نفت سفيد 350 تومان، گاز مايع 200 تومان، گاز طبيعي 130 تومان و قيمت هر كيلو وات ساعت برق 100 تومان.


وي نرخ تورم 12 ماهه با فرض اجراي طرح تحول اقتصادي در سناريوي دوم را 37 درصد و با فرض عدم اجراي طرح 22 درصد اعلام كرد و گفت: اثرات تورمي طرح تحول اقتصادي در اين سناريو 15درصد ارزيابي شده است و در صورت توزيع 60درصد منابع آزاد شده در اين سناريو به هر نفر از دهكهاي پايين درآمدي در هر ماه حداقل 32 هزار تومان و حداكثر 43 هزار تومان اختصاص مي يابد.


وي در مورد سناريوي سوم به همين جمله بسنده كرد كه در اين سناريو سبدي از حاملهاي انرژي تعيين شده كه قيمت برخي از اين حاملها اصلاح مي شود و قيمت برخي ديگر از حاملهاي انرژي اصلاح نمي شود.

منبع: خبرگزاری فارس

► جزئیات دزدي 15ميلياردي از يك بانك خصوصي
گشايش حساب جاري توسط مؤسسه‌‏هاي مالي و اعتباري ممنوع شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر