انتشار اوراق مشارکت بازخواني بحران آمريکاست

چهارشنبه ، 11 دی 1387 ، 14:22

يک کارشناس بازار سرمايه به انتشار اوراق مشارکت و تضعيف بازار سرمايه اشاره کرد و اظهار داشت: فعاليت‌‏هايي نظير انتشار اوراق مشارکت و گواهي سپرده بانکي فعاليت‌‏هاي ريسک‌‏گريزي هستند که ابزاري ضمانتي در به حرکت در آمدن پول که حالتي سيال دارد، قرار مي‌‏گيرد و اين امر بازار سرمايه را که در اين روزها شاهد فرار سرمايه‌‏گذاران بوده تضعيف خواهدکرد.


حميدرضا دانش‌‏کاظمي افزود: با توجه به عدم حمايت بانک مرکزي از بانک‌‏ها و محدوديت‌‏هايي که بانک‌‏ها در تأمين منابع مالي خود دارند انتشار اوراق مشارکت و فروش گواهي سپرده بانکي ابزاري براي تأمين منابع مالي بانک‌‏هاست و اين امر از مقوله جديد اقتصاد کشور سر چشمه مي‌‏گيرد.


وي به تصميمات جزيره‌‏اي وزرا اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما وزيران ومسئولين با اتخاذ تصميمات جزيره‌‏اي، باعث تقويت جزيره‌‏هاي خود و تضعيف جزيره‌‏هاي هم‌‏جوار خواهند شد و از آنجا که در کشور ما بازار سرمايه و بازار پول دو جزيره جدا و رقيب يکديگرند، اين تصميمات تقويت بازار پول و تضعيف بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت.


اين کارشناس بازار سرمايه افزود: اصولاً سرمايه‌‏گذاران به سمت سرمايه‌‏هاي تضميني مي‌‏روند و با توجه به شرايط نابسامان بازار سرمايه، طبيعي است که سرمايه‌‏گذاران جذب چنين ابزارهايي شوند، اما در اين مقوله نمي‌‏توانيم نرخ بهره يک درصدي امريکا و صفر درصدي ژاپن و ساير کشورهاي ديگر را در مقايسه با نرخ بهره 19 درصدي ايران در نظر نگيريم، چرا که مقامات کشور با شعارهايي مبني بر تک نرخي کردن بهره سال‌‏هاست که بر صنعت کشور کوتاهي کردند.


وي انتشار اوراق مشارکت را راهي براي بوجود آمدن بحراني مثل بحران آمريکا دانست و اظهار داشت: مقامات کشور بايد با از بين بردن نگاه جزيره‌‏اي، به فکر تقويت صنعت و از بين بردن تشنج‌‏ها و اعمال سياست‌‏هاي همسو و هم جهت در راستاي ارتقاي همه جزيره‌‏هاي کشور باشند، در غير اين صورت فروش اوراق مشارکت و گواهي سپرده با نرخ 19 درصد که به دنبال آن شرکت‌‏هاي توليدکننده موظفند در سال بيش از 25 درصد سود کسب کرده، تا بتواند 19 در صد آن را به بانک‌‏ها بازگردانند اين امر، عاملي براي ايجاد بحراني مشابه بحران آمريکا خواهد شد.


حميد رضا دانش کاظمي افزود: از آنجا که بانک‌‏ها به سپرده‌‏گذاري تضمين 19 در صد نرخ بهره را انجام مي‌‏دهند و با توجه به شرايط فعلي شرکت‌‏هاي توليدکننده قادر به پرداخت سود 25 درصدي به بانک‌‏ها نخواهند بود و در نتيجه بانک‌‏ها براي پرداخت نرخ بهره 19 درصدي به مردم، مجبور به انتشار اوراق‌‏هايي با نرخ بهره 20 درصدي خواهند شد، به اين ترتيب بحراني که وام‌‏هاي رهني آمريکا بوجود آوردند به شکل ديگري در ايران شکل خواهد گرفت.


وي سرمايه در گردش را راه حل مشکل اصلي صنعت در شرايط فعلي ندانست و اظهارداشت: مشکل اصلي صنعت در شرايط فعلي مواد اوليه و فروش محصولا ت است تا با رو نق صنعت بازار سرمايه نيز رونق گيرد .


حميد رضا دانش کاظمي در پايان دولتي بودن مديران بازار سرمايه را مشکل اصلي دانست و اظهار داشت: مديران بازار سرمايه علي‌‏رغم اساسنامه بورس که بايد غيردولتي باشند، عملاً دولتي بوده و در حال حاضر بازار سرمايه، وسعت و قدرت براي مقابله با سيستم بانکي کشور را نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا

 

► مي توان نرخ سود بانکي را کاهش داد
مابه‌‏التفاوت نرخ ارز به دريافت‌‏کنندگان تسهيلات بر مبناي يورو بخشيد مي‌‏شود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر