بنر

مي توان نرخ سود بانکي را کاهش داد

چهارشنبه ، 11 دی 1387 ، 14:48

 

 

مديرعامل بانک پارسيان گفت: درصورت تعيين بسته اي از عوامل تاثير گذار بر نرخ سود بانکي و کاهش هزينه هاي تمام شده مي توان نرخ سود بانکي را کاهش داد.
    

"علي سليماني شايسته"  در خصوص تغيير نرخ سود بانکي به نحوي که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تا سال پاياني برنامه ياد شده نرخ سود بانکي بايد تک رقمي شود، گفت: نرخ سود بانکي به نحوي که کاهش و يا افزايش آن در دستور کار قرار گيرد بايد بر اساس سبدي از هزينه ها در نظر گرفته شود.

مديرعامل بانک پارسيان اظهار داشت: نرخ سود در اقتصاد تعيين مي کند که توليد کننده چقدر توليد کند، مصرف کننده چقدر مصرف کند، خريدار چقدر و چگونه بخرد ولي در اين مورد مساله مهم اين است که قيمت آثار واقعي خود را نشان دهد.

سليماني شايسته در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: قيمت هزينه سرمايه نيز مانند موارد ياد شده مي تواند متاثر باشد، به نحوي که وقتي از اهرم مالي استفاده مي شود قيمتي دارد که در کل هزينه ها مي آيد.

وي ادامه داد: حال اگر نرخ سود بانکي به شکل تصنعي خيلي بالا و يا خيلي پايين باشد، اولا آثار خود را بروز نخواهد داد و ديگر اينکه وقتي نرخ سود تسهيلات و يا وامهاي اعطايي، بيش از حد پايين است صف متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي طولاني تر مي شود.

مدير عامل بانک پارسيان در توضيح بيشتر تعيين نرخ سود بانکي گفت: به طور کلي وقتي نرخ سود بانکي به عنوان مثال بين 15 تا 20 درصد باشد، بنابراين فقط پروژه هايي مي توانند از تسهيلات استفاده کنند که بازدهي و قدرت استفاده از وام آنها بالاي 15 درصد باشد.

سليماني شايسته خاطر نشان کرد: در حالتي که نرخ سود بانکي به زير 15 درصد تا 10 درصد کاهش مي يابد، پروژه هايي که بازدهي آنها بالاي 10 درصد باشد نيز مي توانند از تسهيلات بانکي برخوردار شوند.

وي با بيان اينکه اقتصاد علم توزيع منابع محدود بين تقاضاهاي نامحدود است افزود: در زمان کمبود منابع بانکي صف متقاضيان براي استفاده از تسهيلات بانکي طولاني تر و پر ترافيک مي شود.

مدير عامل بانک پارسيان بيان داشت: مشکل به همين جا نيز ختم نمي شود و به صورتي که پروژه هاي موجه و بهتر ممکن است پشت صف بمانند نيز افزايش مي يابد.

سليماني شايسته در ادامه سخنانش در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان به طور مشخص گفت که کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي در توان و ظرفيت شبکه بانکي کشور است و يا خير؟ تاکيد کرد: در اقتصاد نمي توان براي اين موارد بين صفر و يا صد يکي را انتخاب کرد به نحوي که تصميم گيري در اين ارتباط بسته به شرايط و در نظر گرفتن بسته اي از شرايط مرتبط به هم است.

وي برخي از پارامترهاي مهم تاثير گذار در تعيين نرخ سود جديد را اعلام کرد و گفت: نرخ تورم، نوع پروژه هايي که براي پرداخت تسهيلات انتخاب مي شوند، بحث اشتغال و عدم اشتغال و بحث اينکه چه نوع سرمايه گذاري بايد انتخاب شود تا کاربرد بيشتري داشته باشد، از جمله عوامل تاثير گذار در تعيين نرخ سود است.

مدير عامل بانک پارسيان با بيان اينکه تعيين نرخ بر اساس مقتضيات کشورها متفاوت است ،افزود: اگر يک بسته اي ازعوامل تاثير گذار بر نرخ سود بانکي تعيين شود تا بر اساس آن بتوان تصميم گيري کرد، و در صورت کاهش هزينه هاي تمام موارد ياد شده مي توان گفت که در اين حالت بايد نرخ سود بانکي کاهش يابد.

سليماني شايسته در ارتباط با کاهش دستوري نرخ سود نيز گفت: من خيلي در به کار بردن اين واژه موافق نيستم چون در تمام دنيا نرخها بر اساس پارامترهايي تعيين و اعمال مي شوند و اينگونه نيست که هر کسي بتواند به صورت يک طرفه تعيين نرخ کند.

منبع: خبرگزاری برنا

► كشف ميلياردها تومان پول و چك پول جعلي از يك باند
انتشار اوراق مشارکت بازخواني بحران آمريکاست ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر