استخدام موسسه مالی و اعتباری مهر سال 88

چهارشنبه ، 24 تیر 1388 ، 13:30
 
 
 
 
 
:. آگهی استخدام موسسه مالی و اعتبار مهر (بسیجیان)

 موسسه مالی و اعتباری مهر از برادران واجد شرایط در تهران بزرگبر اساس آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش استخدام می نماید.
 
کارشناس کامپیوتر
 
کارشناس ارتباطات
 
کارشناس فرهنگی
 
کارشناس تبلیغات
 
کارشناس افکار سنجی
 
کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی
 
حسابرس

 

► جریمه 350میلیون دلاری بانک بریتانیایی به اتهام همکاری با ایران
آخرین آمار رشد نقدینگی در کشور ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر