بنر

شورای پول و اعتبار احیا شد

سه شنبه ، 18 فروردين 1388 ، 14:19

 

سرانجام پس از کشمکش های فراوان شورای پول و اعتبار احیا شد.

شورای پول و اعتبار در اولین مصوبه خود پس از احیای دوباره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرد مبلغ 9 هزار میلیارد ریال اسکناس در سال جاری منتشر کند.

این مصوبه شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد بند "ب" ماده (3) قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351 - تصویب شده است.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است.

این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، را بر عهده دارد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.

منبع: خبرگزاری مهر

► نرخ سود بانكي در سال 88 تغيير نمي‌كند
نتایج یک نظر سنجی جالب در خصوص بانکداری الکترونیک ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر