ارائه خدمات بانکی با کدامین مدرک شناسایی?

يكشنبه ، 23 فروردين 1388 ، 11:01

به گزارش خبر نگار بانکی ازفروردین ماه سال86 با اعلام بانک مرکزی مقرر شد تمامی بانک های دولتی,خصوصی وموسسات مالی جهت احراز هویت مراجعان خود از کارت شناسایی ملی استفاده کنند.


این امر در ابتدا با دشواری های زیادی همراه بود واز آنجا که بسیاری از شهروندان تا آن زمان کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند تصمیم برآن شد تا زمان همه گیر شدن کارت ملی دو مدرک شناسایی شناسنامه به همراه کارت ملی توسط بانک ها پذیرفته شود.


مدتی است که با توجه به اعلام سازمان ثبت احوال مبنی بر به روز شدن ارایه کارت ملی بانک ها  موظف شده اندمصوبه بانک مرکزی را اجرایی کرده و کارت ملی را به عنوان مدرک شناسایی جهت اموری چون وصول چک,برداشت پول از حساب بانکی ویا واریز پول مورد استفاده قرار دهند.


احراز هویت مشتریان بانک ها اهمیت ویژه ای دارد و به عنوان یکی از روش های جلو گیری از پول شویی همواره مطرح بوده است.این امر  بر طبق قانون در هنگام افتتاح انواع حسابها ودر صورت انجام معاملات اتفاقي بيش از مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي يا انجام دو يا چند معامله مرتبط بيش از مبلغ قانونی ضروری است .


براساس قانون پیشین مدارک شناسایی معتبر شناسنامه عكس دار,  كارت ملي ,گواهينامه رانندگي معتبر وگذرنامه معتبراعلام شده بود اما با وضع قانون جدید نا هماهنگی هایی صورت پذیرفت.


 با همه گیر شدن کارت ملی انتظار می رفت که سردرگمی که مدت ها بین مسئولان بانک و مردم در خصوص مدرک شناسایی معتبر وجود داشت خاتمه یافته باشد اما متاسفانه طی چند روز اخیر ملا حظه شده که بانک ها در این خصوص  انسجام کافی  ندارند و در حالی که اغلب بانک ها به پذیرش کارت شناسایی ملی مبادرت می ورزند دیده شده بر خی شعب  شناسنامه را به عنوان مدرک شناسایی پذیرفته اندو از پذیرش افرادی که کارت ملی ارایه می کنند سرباز زده یا مشتریان را با دشواری روبرو کرده اند.


یکی از مراجعین بانک در این خصوص به خبرنگار بانکی گفت: مدت هاست که مشتری این بانک هستم طی چند ماه اخیر کارت شناسایی ملی را به عنوا ن مدرک شناسایی به همراه می آوردم واز آنجا که یک بار به دلیل عدم همراه داشتن این مدرک با مشکل مواجه شده بودم همواره دقت می کنم که هنگام مراجعه به بانک کارتم را فراموش نکنم.


وی افزود: امروز هنگام مراجعه با کمال تعجب دریافتم که متصدی بانک کارت شناسایی ملی مرا نمی پذیرد و به من گفت تنها در صورتی که شناسنامه همراه داشته باشم کارم انجام خواهد شد.


در چنین شرایطی که همواره بحث کاهش رفت و آمد های درون شهری مطرح است ودر این خصوص مدام اندیشیده می شود و راه حل های گوناگونی مطرح می شود ضروری به نظر می رسد تا دستور العمل تمامی بانک های یکسان سازی شودو از سردر گمی مردم جلوگیری شود.


بسیاری از هم میهنان به گمان اینکه کارت شناسایی ملی کفایت می کند هنگام مراجعه به بانک شناسنامه خود را نمی برند و یا بلعکس ادامه چنین روندی دشواری هایی را به همراه خواهد داشت.

► بازگشایی رسمی بسته بانک مرکزی
دستبرد مسلحانه به بانك‌ ‌تجارت با چادر زنانه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر