تعيين نرخ سود ليزينگ هاآز اد شد

شنبه ، 5 ارديبهشت 1388 ، 13:13

نرخ سود ليزينگ ها به عنوان موسسات خصوصى توسط سهامداران آنها تعيين مى شود و بانك مركزى مسئول تعيين اين نرخ نيست. محمود بهمنى -رئيس كل بانك مركزى،با بيان اين مطلب گفت: ليزينگ ها زيرمجموعه شركت هاى خصوصى هستند و سهامداران با توجه به زمان و شرايط اقتصادى اين نرخ را تعيين مى كنند. وى افزود: در بسته سياستى - نظارتى فقط نرخ هاى مربوط به بانك هاى دولتى، خصوصى و موسسات اعتبارى تعيين شده است.


تحقق اهداف بانك مركزى در سال ۸۷

بهمنى در ادامه از تحقق اهداف و برنامه هاى بانك مركزى در سال گذشته خبر داد و اضافه  كرد: با اجراى سياست هاى مشخص به اهداف تعيين شده رسيده ايم و همين عامل زمينه اى شد براى اينكه بتوانيم نرخ ها را براساس عقود اسلامى تعيين كنيم. رئيس  كل بانك مركزى با بيان اين كه نرخ سود سال ۸۸ همان نرخى تعيين شد كه مدنظر بانك مركزى بود، تصريح كرد: مطالبى را كه برخى روزنامه ها از جانب من مبنى بر تعيين نرخ سود با لحاظ تورم منتشر كردند، درست نمى دانم.

تاكيد بانك مركزى براى جهت دهى تسهيلات بانك ها به سمت توليد و صنعت
بهمنى در مورد جلسه اى كه در روزهاى گذشته با حضور مديران بانك هاى دولتى و خصوصى در بانك مركزى تشكيل شد، گفت: اين جلسه در راستاى اجراى دستورالعمل هاى بسته  سياستى - نظارتى، كنترل منابع و مصارف، درست مصرف كردن و نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات تشكيل شده بود. به گفته بهمنى در اين جلسه به مديران عامل بانك ها تاكيد شد كه در سال ۸۸ سياست خود را بيشتر به سمت اعطاى تسهيلات و حمايت از بخش هاى توليد و صنعت قرار دهند.

بانك مركزى هنوز نرخ سود ليزينگ ها را اعلام نكرده است
با توجه به پايين بودن نرخ سود ۱۷ درصدى براى ليزينگ ها،بانك مركزى براى سال ۸۸ نرخى به عنوان سود دريافتى توسط ليزينگ ها اعلام نكرده است.
مسعود روحانى -دبير انجمن ليزينگ،اظهار داشت: تا كنون نرخ سود ليزينگ به ما اعلام نشده است ولى به نظر مى رسد كه بانك مركزى سال جارى فضاى رقابت ليزينگ را با عدم محدوديت نرخ بهره گسترش دهد. وى افزود: در حال حاضر از آنجا كه شركت هاى ليزينگ متكى به منابع سيستم بانكى هستند، تامين منابع براى آنها دشوار است. به گفته دبير انجمن ليزينگ با توجه به شرايط فوق، قيمت تمام شده پول ليزينگ ها به دليل اينكه مجبور هستند از عقود مشاركتى سيستم بانكى استفاده كنند، اصولا بيشتر از ۱۷ درصد تمام مى شود.

روحانى تصريح كرد: با اين وضع اگر از بانك هاى خصوصى حداقل ۱۷ درصد بگيرند قيمت تمام شده پول آنها بيشتر مى شود، بنابراين ناچارند رقمى بالاتر از اين نرخ سود از مشتريان شان بگيرند. روحانى تاكيد كرد: تاكنون ليزينگ ها در مورد نرخ سود از بانك مركزى مصوبه اى دريافت نكرده اند. ممنوعيت ورود به بخش مسكن براى ليزينگ هاى وابسته به بانكها دبير انجمن ليزينگ در پاسخ به اين سوال كه آيا بسته سياستى _ نظارتى همچنان شركت هاى ليزينگ را از ورود به بخش مسكن منع مى كند يا خير؟ گفت: در درجه اول بايد بگويم چنين قاعده اى وجود ندارد و همانطور كه در بسته سياستى ـ نظارتى سال گذشته بانك مركزى ايران نيز آمده بود، شركت هاى وابسته به بانك ها و زير مجموعه آنها از جمله شركت هاى ليزينگ مجاز نيستند براى خريد مسكن تسهيلات بدهند.

روحانى در ادامه تصريح كرد: امسال هم مشابه آنچه در بسته سياسى ـ نظارتى سال گذشته رخ داده بود، مصوبه يا اطلاعيه اى در خصوص ورود ليزينگ ها به بخش مسكن دريافت نكرده ايم و به عبارت ديگر من فكر مى كنم بانك مركزى براى ليزينگ ها بسته اى منتشر نكرده و همان نرخ جارى سال گذشته است. وى افزود: ماده ۴ بند خ به صراحت بيان مى كند كه پرداخت تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى اعم از عرصه و اعيان توسط شركت هاى زيرمجموعه بانك ها از جمله ليزينگ ها ممنوع است. به گفته دبيركل انجمن ليزينگ ها اين نكته كه شركت هاى ليزينگ نتوانند وارد مقوله مسكن بشوند، منتفى نيست. وى ادامه داد: شركت هاى ليزينگ وابسته به بانك ها مثل بقيه شركت هاى زيرمجموعه بانك ها مجاز نيستند براى خريد مسكن تسهيلات بدهند.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی   
   

► بانك رفاه تغيير نام داد
یادداشت مظاهری در انتقاد از سیاست های بهمنی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر