بنر

بانکهاي جديدالتاسيس حق هيچگونه فعاليتي ندارند

چهارشنبه ، 7 مرداد 1388 ، 14:44

 

عضو شوراي پول و اعتبار از برگزاري جلسه فوق العاده براي بررسي آئين نامه صندوقهاي قرض الحسنه و صورت هاي مالي بانک مرکزي در هفته آينده خبر داد و گفت : بانکهاي جديدالتاسيس تا زماني که اساسنامه شان درشوراي پول واعتبار تصويب نشود، حق هيچگونه فعاليتي ندارند.


حسين رحماني نيا در خصوص جلسه ديروز شوراي پول واعتبار ،گفت: دراين جلسه مسئولين بانک مرکزي گزارشي از وضعيت پولي و اقتصادي کشور  ارائه کردند و وضعيت منابع بانکهاي تجاري وتخصصي نيز مورد بررسي قرار گرفت، که البته اين گزارش به صورت محرمانه و آماري ارائه شد.


وي با اعلام اينکه قرارشد درجلسات آتي گزارش هاي دقيق تري به شورا ارائه شود ، گفت: دراين جلسه وضعيت واقعي اقتصاد جهاني و اقتصادي داخل مورد بررسي ومقايسه قرار گرفت .


رحماني نيا با بيان اينکه جلسه شوراي پول و اعتبار ديروز تنها يک مصوبه داشت، گفت: براساس اين مصوبه ، بانکهاي جديدالتاسيس چه آنهايي که درخواست داده اند وچه آنهايي درآينده درخواست خواهند داد ،تا زماني که اساسنامه آنها درشوراي پول واعتبار تصويب نشود، حق هيچگونه فعاليتي مانند تبليغات رسانه اي و يا پذيره نويسي ندارند و اگر چنين کاري را انجام دهند ،تخلف محسوب مي شود و از طريق مراجع قضايي موضوع پيگيري خواهد شد.


عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه قرارشد بانک مرکزي طي اطلاعيه اي اين مصوبه به اطلاع همگان برساند ، تصريح کرد : دراصل اين مصوبه جهت انضباط بخشي به سيستم بانکي وجلوگيري از حد مرز رفتارهاي بانکي اتخاذ شده است.


رحماني نيا درادامه گفت: اين دومين جلسه شوراي پول واعتبار بود و هريک از اعضا نظراتي داشتند که قرار شد ،روي مسائل کلان کشور از قبيل نقدينگي ، سرمايه درگردش بنگاه هاي توليد ،وضعيت بانکها ، تورم و امثال آن بحث و بررسي و تصميم گيري شود.


وي درمورد سه دستور جلسه ديروز گفت: تصميم گيري خاصي نشد و قرار شد که يک جلسه فوق العاده درهفته آينده برگزار و ادامه مباحث ديروز مطرح شود که از جمله مباحث که در جلسه آيند مطرح خواهد شد، آئين نامه صندوقهاي قرض الحسنه و صورت هاي مالي بانک مرکزي مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.


رئيس اتاق تعاون ايران با بيان اينکه در جلسه دو نيم ساعته ديروز بيشتر گزارش بانک مرکزي ارائه شد، و قرار است که در جلسه آتي مسائل جدي تري مورد بحث و بررسي قرار گيرد، تصريح کرد: قرار است بانک مرکزي با بررسي و جمع بندي بيشتر آمارهايي که در جلسه ديروز ارائه کرده است، بخشي از آمارها را اعلام کند.
به گفته وي مقرر شد که در جلسه آتي در مورد وضعيت درآمدها و هزينه هاي نظام بانکي بررسي هاي بيشتري صورت گيرد و بانک مرکزي گزارش دقيق تري جهت تصميم گيري به اعضاي شورا ارائه دهد.

منبع: خبرگزاری برنا

► همکاری چین و آمریکا برای مقابله با بحران جهانی
آخرين روزهاي"آقاي زودبازده" ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر