قانونى كه سه بار چاپ شد!

پنجشنبه ، 29 مرداد 1388 ، 10:22

 

قانون بودجه ۸۸ كل كشور براى سومين بار چاپ مى شود.

يك بار قانون بودجه بر اساس آنچه مجلس شوراى اسلامى به دولت ابلاغ كرد، همراه با عدم تراز چاپ شد كه در اختيار رسانه ها هم قرار گرفت.

دوباره پس از اعمال بند ۶۰ بودجه و كاهش ۸۵۰۰ ميليارد تومان ـ مربوط به حذف بند موضوع هدفمندشدن يارانه ها ـ كتاب قانون بودجه چاپ شد و در اختيار دستگاه هاى اجرايى قرار گرفت.

بر اساس طرح اصلاحيه مجلس هم كتاب قانون بودجه به چاپ سوم مى رسد و البته اين اولين بار در تاريخ بودجه نويسى كشور است كه اين اتفاق مى افتد.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

► حراج منزل پروفسور حسابی از سوی بانک
افزایش نرخ ارز، کمک به صادرات یا افزایش تورم ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر