بزرگترين بانک كشور از منابع خالی است

يكشنبه ، 8 شهریور 1388 ، 09:50

 

سه بانك دولتي ملي، صادرات و تجارت طي نامه اي از وزارت صنايع خواستند كه هيچ طرحي را براي تامين مالي به اين بانك ها نفرستد چرا كه انها منابعي در اختيار ندارند تا به طرحهاي ارسالي تخصيص دهند.

يك منبع آگاه  خبر داد كه اخيرا سه بانك مذكور با ارسال نامه به وزارت صنايع از اين نهاد دولتي درخواست كرده اند كه به دليل فقدان منابع لازم قادر به تامين اعتبار هيچ نوع طرح اقتصادي (توليدي يا غير توليدي ) نيستند.

اين منبع آگاه در خصوص اعلام كرد به دليل اينكه تخصيص منابع در بانكهاي دولتي متناسب با تجهيز منابع نبوده و همچنين ميزان معوقات به شدت افزايش يافته در نتيجه بانك هاي دولتي از منابع خالي شده اند و هم اكنون هيچ گونه منابعي دراختيار ندارند تا بتوانند پروژه هاي اقتصادي را تامين مالي كنند.

منابع آگاه خبر مي دهند كه شرايط بانك هاي ديگر دولتي مانند ملت و سپه چندان بهتر از سه بانك بالا نيستند.

بر اساس گفته رئيس كل بانك مركزي بانكهاي دولتي بالغ بر 110 درصد منابع خود را طي سالهاي گذشته تسهيلات داده اند.

اما بر اساس استاندارد بانك ها بايد بين 65 تا 75 درصد سپرده ها دريافتي را به صورت تسهيلات پرداخت كنند.

همچنين آخرين گزارش بانك مركزي درباره وضعيت بانك ها نشان مي دهد كل تسهيلات اعطا شده بانك ها تا پايان دي ماه سال گذشته 171 هزار ميليارد تومان بوده اما تا همين زمان ميزان سپرده هاي جذب شده از بخش غير دولتي 161 هزار ميليارد تومان است.

آمار نشان مي دهد در حالي كه بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 83 منفي 3.5 درصد بوده به يكباره در سال 84 به 70 درصد، در سال 85 به 77.4 و در سال 86 به 160.7 درصد مي رسد. در پايان سال 86 شبكه بانكي بالغ بر 135.9 هزار ميليارد ريال به بانك مركزي بدهي داشته است.

در همين حال ميزان معوقات بانك ها نيز 38 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه به دليل ركود اقتصادي پيش بيني مي شود اين رقم به 50 هزار ميليارد تومان تا پايان سال جاري برسد.

همچنين از 22.3 هزار ميليارد توماني كه شبكه بانكي صرف تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده كرد بانك ملي با بيش از 5.53 هزار ميليارد تومان بيشترين مبلغ تسهيلات پرداختي را در ميان بانك هاي عامل داشت است.

منبع: سایت خبری فردا

► تات؛ هشتمين بانك خصوصي ايران
بهره مندی تعاوني‌ها ز تسهيلات صندوق مهر رضا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر