بنر
آخرين وضعيت سود سهام عدالت
سه شنبه ، 17 شهریور 1388 ، 15:00

 

مديرعامل شرکت کارگزاري سهام عدالت از پرداخت 96.7 درصد سود مرحله اول، 98.3 درصد سود مرحله دوم و 72 درصد سود فرهنگيان خبرداد و اعلام کرد: مرحله جديد پرداخت سود سهام عدالت فرهنگيان در راه است.

محمدجواد شيخ در مورد آخرين وضعيت پرداخت سهام عدالت و سود آن به مشمولان گفت: در مرحله اول شامل افراد تحت پوشش کميته امداد ، بهزيستي و غيره، تعداد 4 ميليون و 529 هزارو 463 نفر مشمول دريافت سود سهام عدالت بودند که به 4 ميليون و 380 هزارو 276 نفر آنها سود پرداخت شده است.

مديرعامل شرکت کارگزاري سهام عدالت افزود: از مشمولان مرحله اول دريافت سود 149 هزار و 187 نفر باقي مانده اند، به عبارت ديگر به 96.7 درصد مشمولان دريافت سود در مرحله اول، سود پرداخت شده است.

وي ميزان سود مرحله اول سهام عدالت را 3 هزارو 477 ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد: از اين رقم 3 هزارو 360 ميليارد ريال پرداخت شده است.

سود مرحله دوم سهام عدالت

شيخ در مورد پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت شامل روستائيان ، عشاير و غيره اظهارداشت: تعداد افراد مشمول دريافت سود مرحله دوم 5 ميليون و 309 هزارو 843 نفر بوده که به 5 ميليون و 220 هزارو 918 نفر از آنها سود پرداخت شده است.

وي اضافه كرد: از مشمولان مرحله دوم 88 هزارو 930 نفر هنوز سود خود را دريافت نکرده اند، به عبارت ديگر 98.3 درصد سود مرحله دوم سهام عدالت به مشمولان پرداخت شده است.از 4 هزارو 22 ميليارد ريال سود سهام مرحله دوم، 3 هزارو 955 ميليارد ريال پرداخت شده است.

آموزش و پرورش

وي اعلام کرد: در بخش آموزش و پرورش (فرهنگيان) نيز دو ميليون و 846 هزارو 14 نفر مشمول دريافت سود بودند که از اين تعداد به دو ميليون و 62 هزارو 77 نفر سود پرداخت شده است.

شيخ تصريح کرد: از مشمولان دريافت سود مرحله اول 783 هزارو 937 نفر باقي مانده اند، به عبارت ديگر 72 درصد سود سهام عدالت فرهنگيان پرداخت شده است.

وي ميزان سود سهام عدالت فرهنگيان را يکهزارو 114 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: از اين ميزان سود 807 ميليارد ريال پرداخت شده است. ليست جديدي براي واريز سود سهام عدالت فرهنگيان دريافت شده که در حال بررسي آن به منظور پرداخت سود آنها هستيم.

مديرعامل شرکت کارگزاري سهام عدالت خاطرنشان کرد: افراد مرحله سوم و بقيه افراد نيز در آينده سهام و سود خود را دريافت خواهند نمود.

منبع: جام جم آنلاین

► بانک ها اطلاعات نادرست به بانک مرکزی دادند
بررسی اجمالی تبلیغات بانک ها در رسانه ی تلویزیون ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 797 مهمان آنلاین داریم