ادامه ركود و تثبيت قيمت وام 18 ميليوني مسكن

سه شنبه ، 24 شهریور 1388 ، 15:01

 

ادامه روند متوقف بودن اعطاي وام خريد مسكن از سوي بانك هاي خصوصي باعث شده تا قيمت وام 18 ميليوني مسكن عليرغم ركود بازار مسكن همچنان ثابت بماند.

در ابتداي سال جاري قيمت وام 18 ميليوني مسكن در بازار به گمان اينكه در فصل تابستان بازار مسكن رونق خواهد گرفت تا حدودي تقويت شد اما با ورود به فصل تابستان و ادامه سريال ركود بازار مسكن رشد قيمت اين وام در بازار متوقف و ثابت ماند.


اين گزارش مي‌افزايد: اگرچه در وضعيت كنوني بازار مسكن انتظار مي‌رفت كه قيمت وام 18 ميليوني مسكن نيز كاهش يابد اما چون اين وام تنها وام خريد موجود در بازار است قيمت آن در سه ماه گذشته ثابت باقي مانده است.


قيمت فروش وام 18 ميليوني مسكن از سوي دفاتر و بنگاه‌هاي معاملات ملكي بدون محاسبه هزينه دفاتر اسناد رسمي دو ميليون و 900 هزار تومان است كه با احتساب هزينه محضر كه (بسته به ارزش ملك معامله شده دارد) از سوي خريدار بايد پرداخته شود حداقل سه ميليون و 200 هزار تومان خواهد بود.


خريد وام 18 ميليون توماني مسكن نيز از سوي دفاتر و بنگاه‌هاي معاملات ملكي اين روزها به سختي صورت مي‌گيرد و بسياري از فعالان بازار سعي مي‌كنند تنها به عنوان واسطه عمل كنند و سرمايه خود را با خريد وام به خطر نمي‌اندازند. اما آنچه كه مشخص است اين است كه قيمت خريد آن از سوي برخي دفاتر حدود دو ميليون و 650 هزار تومان تا دو ميليون و 700 هزار تومان است.

بهترين زمان فروش وام مسكن است


فعالان بازار همچنين توصيه مي‌كنند كه در حال حاضر بهترين زمان براي فروش وام مسكن است چرا كه به نظر مي‌رسد در ماههاي آتي ركود بيشتري بر بازار مسكن حاكم شود و اين تعداد اندك متقاضي نيز با به حداقل رسيدن قيمت ها را كاهش دهد.

وام 500 ميليون توماني

فعالان بازار وام مسكن در خصوص تهيه وام ساخت مسكن مي‌گويند: اين وام مربوط به بانك‌هاي خصوصي و تنها براي ساخت مسكن است كه حدود شش تا هفت ميليون تومان عايد دفاتر و يا بنگاهها مي كند.
براي تهيه اين وام نيازمند معرفي يك ملك با ارزش بالا به بانك خصوصي است تا اين بانك حتي به ارزش 500 ميليون تومان نيز وام پرداخت كند.
گيرنده وام مزبور بايد در طول يكسال پس از اخذ وام، كل مبلغ وام را به بانك با 25 درصد سود بازگرداند.

منبع: خبرگزاری فارس

► داوودی رییس کل بانک مرکزی می‌شود
جلسه امروز شوراي پول و اعتبار تشكيل نشد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر