رکود اقتصادي، طول عمررا افزايش مي دهد!

سه شنبه ، 7 مهر 1388 ، 14:09

 

گروهي از پژوهشگران آمريکايي معتقدند که رکود و تجربه شرايط بد اقتصادي ميانگين طول عمر را به مدت شش سال افزايش مي دهد.

در حالي که بيشتر مردم تصور مي کنند اميد به زندگي در زمان کاهش فرصتهاي شغلي و استخدام نيرو و رکود اقتصادي کاهش مي يابد، نتايج اين تحقيق که در شماره اخير پيشرفت‌هاي آکادمي ملي علوم (آمريكا) به چاپ رسيد خلاف اين نظر را به اثبات رسانده و تاکيد دارد که طول عمر هر دو جنس مرد و زن در دوران رکود اقتصادي افزايش مي يابد.

اين پژوهشگران اعتقاد دارند که رونق اقتصادي با اميد به زندگي و طول عمر رابطه معکوس دارد زيرا پيشرفت شديد اقتصادي بيماريهايي نظير بيماريهاي قلب و عروق، سرطان، آنفلوآنزا، ذات الريه، سل و خود کشي و تصادفات رانندگي را افزايش مي دهد.

از نظر اين پژوهشگران شرايط کار در زمان رکود اقتصادي با دوران رونق متفاوت است زيرا در زمان رونق اقتصادي، کارخانه‌ها و شرکت‌ها بشدت مشغول به کار هستند و اضافه کارها افزايش يافته و سرعت انجام کار بايد افزايش يابد که تمامي اين موارد استرس را به همراه دارد که خود بستر ساز تمايل به مصرف دخانيات و الکل است.

همچنين در اين دوران از نيروهاي کار غير ماهر استفاده مي شود که در صد مصدوميت‌ها را افزايش مي دهد و به تمامي اين موارد مي بايست کاهش ميزان خواب و آلودگي هوا را افزود.

در زمان رکود اقتصادي، مردم زمان بيشتري را به خواب اختصاص مي دهند، سرعت انجام کارها کاهش مي يابد و به دليل درآمد کم، مصرف الکل و دخانيات کاهش مي يابد که تمامي اين عوامل بر افزايش طول عمر افراد تاثير مثبت دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► بازپرداخت بدهی های دولت از محل حساب ذخیره ارزی
پرداخت وام ازدواج متوقف شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر