بنر
صدرنشینی بانک ملی ایران در تجهیزات پرداخت الکترونیک
چهارشنبه ، 14 تیر 1396 ، 13:39

به گزارش روز پلاس و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اطلاعات موجود تا پایان فروردین ماه سال جاری نشان می دهد بیش از 51 میلیون و 700 هزار فقره از 412 میلیون فقره کارت بانکی موجود در نظام بانکی کشور، متعلق به بانک ملی ایران است

 

از این تعداد بیش از 16 میلیون فقره کارت در تهران و حدود 35 میلیون فقره کارت در شهرستان صادر شده است.

 

از 46 هزار و 778 دستگاه خودپرداز موجود در شبکه بانکی، 7 هزار و 88 دستگاه آن متعلق به بانک ملی ایران است که 15 درصد کل خودپردازهای نظام بانکی را شامل می شود.

 

این اطلاعات نشان می دهد بانک ملی ایران دارای بیشترین تعداد خودپرداز در نظام بانکی کشور است. بیش از 1500 دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران در تهران مستقر است.

 

مقایسه وضعیت تعداد پایانه های شعب نظام بانکی نیز بسیار در خور توجه است، به طوری که بیش از یک چهارم این تجهیزات در اختیار بانک ملی ایران است. در این شاخص نیز بانک ملی ایران رتبه نخست نظام بانکی را در اختیار دارد.

► یک نسخه برای درمان «بیماری بانکی»
۱۰ ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1126 مهمان آنلاین داریم