بنر

بنر
چگونگی دریافت سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت
دوشنبه ، 17 مهر 1396 ، 11:17

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برخی شرکت‌ها را از مجموعه شرکت‌های سهام عدالت خارج کرده اند که این خلاف قانون است. ازجمله این شرکت ها؛ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که می‌گویند زیان ده بوده و آن را از مجموعه شرکت‌های سهام عدالت خارج کرده اند.
وی گفت: در حالی که کوچکترین تغییر در چارچوب شرکت‌های سهام عدالت؛ خلاف قانون است، اما دولت چند وقت پیش هفت شرکت را از مجموعه شرکت‌های سهام عدالت خارج کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: تصمیم گرفته شده برای پرداخت ما به التفاوت سود سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان از سوی مردم با چارچوب اهداف واگذاری سهام عدالت همخوانی ندارد.
وی افزود: مبلغ ۴۷۰ هزار تومانی که به طور متوسط مردم باید بپردازند حدوداً معادل ارزش خود سهام عدالت است و مجموع آن ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و پرداخت آن را به صلاح کشور نمی‌دانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از سهام شرکت‌های سهام عدالت هنوز ارزش گذاری و تعیین تکلیف نشده اند.
پورابراهیمی افزود: از مجموع ۵۰ میلیون نفری که باید ما به التفاوت سود سهام عدالت را پرداخت کنند تا کنون تن‌ها ۲۳ هزار نفر پول پرداخت کرده ایم.
وی گفت: با احتساب ۵۰ هزار تومان برای افتتاح حساب در بانکها، مردم باید ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند در حالی که به طور متوسط ۸۰ هزار تومان قرار است سود به آن‌ها پرداخت شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی هم در این برنامه گفت: ۱۱ سال پیش سهامی را به مردم دادند که فرض بر مالک بودن مردم دانستند.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: ۶۰ شرکت در قالب شرکت‌های سهام عدالت است که ۴۹ تای آن دارای قیمت قطعی است.
وی گفت: ارزش این شرکت‌ها ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار آن ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
پوری حسینی افزود: از مجموع ۶۰ شرکت دولت در ۱۰ سال گذشته شرکت هایی را کم و شرکت هایی را به آن‌ها اضافه کرده است.
وی گفت: ازجمله شرکت هایی که حذف شدند؛ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بود و زیان ده به حساب می‌آمد و شرکت‌های سوددهی به آن‌ها اضافه شدند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: هم اکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام قیمت گذاری نشده هم وجود دارد که اگر مردم در پرداخت ما به التفاوت سود استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قیمت گذاری شده به سراغ آن‌ها می‌رویم.
پوری حسینی گفت: کسانی که ۴۶۸ هزار تومان ما به التفاوت را پرداخت کنند صاحب سهمی می‌شوند که اکنون در بازار دو برابر ارزش دارد و سود سالانه آن ۱۳ درصد خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: در پرداخت مانده ارزش سهام عدالت بایدی در کار نیست.
میرعلی اشرف پوری حسینی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ادامه داد: برای کسانی که مبلغ یک میلیون تومان سهام عدالتشان را پر کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد سال مالی گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.ن است، �ه ۴۶۸ هزار تومان ما به التفا�ذش�ه و تأ�ه�م� ب�ه ض۸ �و هر۪ چ� � ت� �زا�.�ن ��عم ۱۪: � ت��چو�عد�ه ۴�گ��ع�ی���ه و �ه ����م�ذنٵی���ه ان ���چ�و� بع�یمو ع�ر؇ر���و�: ده ت�؟�مان سو‌هعد�.٢ن�ر�ا� ۱شد� ت� ت�����۪:�نه می ٯ��ن تپر ک� شبک����ه�٢ن�نو�: �و�ام���ا �ن ا ٧رز��:� � ته �ه � د� ت� �اهه � � ت� ‌ه� ا�ن ��زات� ��� ���ع��ص۱ آن ۵۵ ٯ� است�م��ع�وی�����ت٧م� �۵۵�هومی را �۵ نه ������ص۵د�۵�بر���وصی� � ٧��ی���ص�ف� �� ت�پو<�،� �ت�ر ،ا�۵�بر٧�ا� د� ت�په� �ن�ای عمل۵�ه را �آن ۵���۵��ب� ع� ک� �،���په،��ه ۴ن�رعم�ح��� ه �اپو�رای کس�ه �۵��ن�

► برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال/ حذف ارز مسافری در این راستا بود
کسب نشان برنز کارمند بانک ملی ایران در مسابقات کاتا جودوی قهرمانی جهان ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1382 مهمان آنلاین داریم