بنر

بنر
نگرش مناسب برای خدمت‌رسانی به مشتریان
پنجشنبه ، 27 مهر 1396 ، 09:33

مشتری در درجه‌ی اول اهمیت است.
همیشه حق با مشتری است.
با لبخند به مشتریان خوش‌آمدگویی کنید.
تلفن را قبل از سومین زنگ پاسخ دهید.

جملات اینچنینی در حوزه‌ی خدمات‌رسانی به مشتری متداول هستند؛ اما آیا زمانی که می‌خواهید واقعا خدمات را ارائه دهید، باز هم این قواعد مفیدند؟ آیا اگر به کارکنان خود آموزش دهید «وقتی مشتری وارد می‌شود، با خوش‌رویی به او خوش‌آمدگویی کنند»، این امر واقعا بر چگونگی رسیدگی کارکنان به