بنر

بنر
پرداخت 104 میلیارد ريال تسهيلات بنگاه های کوچک ومتوسط اقتصادی توسط بانك كشاورزي استان زنجان
يكشنبه ، 7 آبان 1396 ، 09:12
به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان زنجان، این میزان تسهیلات به 15نفر متقاضی        ( 12نفر دربخش کشاورزی و3نفر دربخش صنایع  کشاورزی) پرداخت شده و ازاین حیث بانک کشاورزی استان زنجان در جلسه کارگروه اشتغال استان مورد قدردانی استاندار قرار گرفت ورتبه اول در سیتم بانکی استان را کسب کرد .

► افزايش ساعت کاري شعب کشيک بانک اقتصادنوين به مناسبت اربعين حسيني
اقدامات سازمان بورس در مسیر شفافیت و نقدشوندگی ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 580 مهمان آنلاین داریم